หนองคาย-น้ำโขงลดกระทบปลากระชัง

81

ปริมาณน้ำโขงที่ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับผู้เลี้ยงปลานิลกระชัง ต้องหมั่นเลื่อนกระชังปลาให้พอดีกับน้ำ แถมต้องหมั่นอนุบาลปลาเล็กที่เพิ่งปล่อยลงกระชัง ป้องกันนกจิกกินลูกปลา

สถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย ยังคงน่าเป็นห่วง น้ำโขงที่ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระดับน้ำโขงวันนี้ (19 ก.พ. 63) วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย วัดได้ 68 เซนติเมตร ลดลงจากเมื่อวาน 0.05 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 11.52 เมตร และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆในช่วงนี้

น้ำโขงที่ลดลงส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในแม่น้ำโขงที่บ้านพร้าว ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลานิลกระชังขนาดใหญ่ของจังหวัดหนองคาย ส่งขายให้กับพ่อค้ารายใหญ่รายย่อยในพื้นที่และต่างจังหวัด ขณะนี้ผู้เลี้ยงปลานิลกระชังต้องหมั่นปรับลดระดับกระชังปลาให้พอเหมาะกับระดับน้ำ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังและเชี่ยวชาญ ประกอบกับขณะนี้เป็นช่วงที่อนุบาลลูกปลา นำลูกปลาลงกระชัง ซึ่งมีศัตรูที่สำคัญเป็นนกที่คอยจ้องจะมาจิกกินลูกปลาในกระชัง เกษตรกรผู้เลี้ยงก็ต้องหมั่นไล่นกและคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำโขงที่ลดลงไม่ได้ทำให้ปลาตายเพิ่มขึ้น จากปกติจะมีปลาตายเฉลี่ย 5-20 ตัว ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังยังสามารถเลี้ยงปลากระชังต่อได้.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย