ลพบุรี-คุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัส COVID-19และฝุ่นละออง PM 2.5

81

ลพบุรี-ทหารตำรวจคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัส COVID-19และฝุ่นละออง PM 2.5 นำหน้ากากอนามัยออกแจกจ่ายให้กับประชาชน และนักท่องเทียว ที่มาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่33ประจำปี2563 พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้นำชุดแพทย์ พยาบาล ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทีมวิทยากร จากกองสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมกับ สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันนำหน้ากากอนามัย แบบผ้าสาลูจำนวนมาก ที่ผลิตเอง จากแผนกพลาธิการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวตั้งชาติจำนวนมากที่เดินทางมาท่องเที่ยวและชมบรรยากาศภายงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 พร้อมแจกเอกสารแผ่นผับให้คำแนะนำ ความรู้ในการดูแลตนเอง ให้ห่างไกล จากการติด เชื้อ ไวรัส COVID-19 และการป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความมันใจให้แก่นักท่องเที่ยว ในการดูแลด้านสาธารณะสุข ตามแหล่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยจาก นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ “โรคปอดอักเสบจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 และวิกฤตฝุ่น PM 2.5 โดยให้เหล่าทัพและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้คำแนะนำ ความรู้ในการดูแลตนเอง สอนขั้นตอนการล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ได้รับแจกกันเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง /ลพบุรี