ชป.เพชรบูรณ์ปรับแผนฝ่าวิกฤตภัยแล้ง เร่งแก้ไขรับมือขาดน้ำดิบผลิดน้ำประปาเขตอำเภอเมือง

19

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มขยายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบกับแหล่งน้ำดิบที่จะนำไปผลิตน้ำประปา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แหล่งน้ำหลัก เช่นอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง จากความจุอ่าง 18.740 ล้าน ลบ.ม. น้ำในอ่างมีเพียง 4.040 ล้าน.ลบ.ม. น้ำใช้การได้เพียง 2.309 ล้าน.ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ความจุอ่าง 8.400 ล้าน.ลบ.ม. น้ำในอ่างมี 1.701 ล้าน.ลบ.ม. น้ำใช้การได้ 1.514 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ทางชลประทานเพชรบูรณ์คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำที่กักเก็บสำรองไว้ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค เหลือน้ำใช้ เพียงแค่เดือนเมษายนเท่านั้น จังหวัดเพชรบูรณ์และชลประทานเพชรบูรณ์ จึงเร่งปรับแผนส่งน้ำเข้ากักเก็บจุดรองรับน้ำสำรองเพื่อผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ผ่านพ้นในช่วงฤดูกาลแรงนี้

ชลประทานเพชรบูรณ์กล่าวว่า เตรียมปล่อยน้ำ จากอ่างปากห้วยขอนแก่นและอ่างน้ำก้อ ที่อำเภอหล่มสัก ปล่อยน้ำลงแม่น้ำป่าสักให้ไหลลงมาช่วย พื้นที่เขตอำเภอเมืองที่จะขาดน้ำดิบ ผลิตน้ำประปาทั้งนี้ต้องใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 1 เดือน เนื่องจากมีระยะทางค่อนข้างไกลประมาณ 70 กิโลเมตร อีกทั้งยังต้องพบกับอุปสรรคก็คือต้องผ่านฝายประมาณ 10 จุดพร้อมทั้งยังมีเกษตรกรที่สูบน้ำระหว่างทาง ทำให้ปีที่ผ่านมา น้ำไหลมาไม่ถึงเขตอำเภอเมือง อย่างไรก็ตามปีนี้ต้องลองอีกครั้ง เตรียมดีเดย์ปล่อยน้ำในวันที่ 1 มีนาคมนี้ พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านได้รับรู้ และขอความร่วมมือ ให้ได้มากที่สุด หากในปีนี้ไม่สำเร็จก็ต้องใช้ไม้สุดท้าย คือปล่อยน้ำจากอ่างท่าพล ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างท่าพลนั้นมีน้อยจึงไว้สำรองขั้นสุดท้ายในการปล่อยลงไปช่วยเขตอำเภอเมือง