ลพบุรี-นางรำกว่า8,000คน ร่วมรำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

102

ลพบุรี-นางรำกว่า8,000คน ร่วมรำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ตลอดจนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา16.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้นำสตรีชาวลพบุรีได้นำกลุ่มสตรีทุกภาคส่วน ทั้งสมาชิกเหล่ากาชาด ชมรม สโมสร ส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ชาวจังหวัดลพบุรี ที่ได้เปิดรับลงทะเบียน และไม่ได้ลงทะเบียน สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมรำถวายมือ โดยมีผู้ลงทะเบียนรำถวายมือ จำนวน 8,291 คน ซึ่งแต่งกายด้วยชุดไทย โจงกระเบนสีเขียว เสื้อแขนยาวทรงกระบอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมด้วย สไบสีเขียวร่วมกันรำถวาย ด้วยท่ารำถวายมือ บวงสรวงแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีการปิดการจราจรรอบวงเวียนทุกด้าน อย่างสวยงาม ทำให้บริเวณรอบวงเวียน และท้องถนนเต็มไปด้วยภาพนางรำที่กำลังแสดงท่ารำอย่างสวยงามอ่อนช้อยงดงามสมพระเกียรติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งปกติเหล่าพสกนิกรที่เป็นสุภาพสตรีชาวจังหวัดลพบุรีจะร่วมรำถวายเป็นประจำทุกปี ควบคู่กับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งชาวจังหวัดลพบุรีจะพร้อมใจกันแต่งไทยทั้งเมือง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีอย่างหาที่สุดมิได้ นั้นคือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรี เป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา นำซึ่งความเจริญมาสู่เมืองลพบุรี และในปีนี้ทางจังหวัดลพบุรีได้จัดให้มีการแสดงพลุไฟ ประกอบการขับเสภา สีสันสวยงาม ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการแก่เมืองลพบุรีและสยามประเทศมาจวบจนทุกวันนี้

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง /ลพบุรี