ลพบุรี-บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

72

ลพบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดนำพสกนิกรชาวลพบุรี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณรและร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร และร่วมพิธีสงฆ์ ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาท และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

หลังจากพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวง นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้นำผู้นำสตรีภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวลพบุรี รำบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท นอกจากนี้ยังจัดการแสดงกระบี่กระบองเพื่อเป็นการบวงสรวงด้วย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์

จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีตักบาตรและพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก ปีพุทธศักราช 2175 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ โดยต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่2 โดยในปีนี้ชาวลพบุรีได้ถือเป็นกิจกรรมน้อมรำลึก ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวลพบุรีอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง /ลพบุรี