ลพบุรี-จัดขบวนขันแห่หมากอย่างยิ่งใหญ่ แห่รอบเมือง ในพิธีจดทะเบียนสมรส วิวาห์แต่งไทยย้อยยุค อย่างสวยงาม

78

เมื่อเวลา10.00น. วันที่14กุมภาพันธ์ 2563ที่จังหวัดลพบุรี นาย โกมล ปานขาว ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองลพบุรี ทำหน้าที่ญาติฝ่ายเจ้าบ่าวนำขบวนแห่ขันหมากจาก โบราณสถาน ปรางค์แขก อ.เมืองลพบุรี เพื่อนเข้าสู่ประตูพยัคฆา มายังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อสู่ขอเจ้าสาวตามประเพณี ในกิจกรรมจดทะเบียนสมรส แก่คู่บ่าวสาวที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งไทยจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 โดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบทะเบียนสมรสให้แก่คู่บ่าวสาว และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยสำนักทะเบียน อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ และคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดขึ้น เนื่องในวันแห่งความรัก เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานแบบไทย รณรงค์ให้ชายหญิงที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา ได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามโครงการวิวาห์สร้างชาติของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนรักษาสิทธิและสถานภาพบุคคลของประชาชน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัว และเป็นการประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่33 ประจำปี 2563 เพื่อให้คู่สมรสมีภาพแห่งความทรงจำที่ดีเพราะได้จดทะเบียนสมรสในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลส่งผลให้ครอบครัวของคู่สมรสเกิดความรักความอบอุ่นมีความมั่นคง โดยในงานสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิ๊ฟเซท ยาเม็ดธาตุเหล็ก ให้แก่คู่สมรส เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่สมาชิกใหม่ และคู่สมรสทุกรายได้มีการมีการวางแผน และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เพื่อให้ทารกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมีคู่รักที่ร่วมจดทะเบียนสมรส ในครั้งนี้ ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมในพิธี ถึง จำนวน 12 คู่