ศรีสะเกษ-ชวนเที่ยวงานเทศกาลดอกลำดวนบาน ชมละครประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่

296

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดแถลงข่าวในการจัดงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ” ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2563 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ที่มีต้นลำดวนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นดงใหญ่ กว่า 40,000 ต้น  พร้อมเชิญชมการแสดงละคร แสง สี เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ในระบบ 3 มิติ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ อาคารศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, ผศ.ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และ นางธมลวรรณ เจริญวงษ์พิสิฐ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกันแถลงข่าว ในการจัดงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ” ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2563 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ที่มีต้นลำดวนขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นดงใหญ่ กว่า 40,000 ต้น  พร้อมเชิญชมการแสดงละคร แสง สี เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ในระบบ 3 มิติ ชมการแสดงวิถีชนเผ่าไทศรีสะเกษ ทั้ง 4 เผ่า อันได้แก่ เผ่าส่วย เขมร ลาว และเผ่าเยอ ทั้งอาหาร ขนม อร่อยๆ จากชนเผ่า  การแสดงสินค้าโอทอป กิจกรรมการคัดสรร รากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน จาก 22 อำเภอ การสาธิตอาหารพื้นบ้าน การประกวดการจักสาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะ งานเครื่องปั้นดินเผา ของศิลปินท้องถิ่น ซึ่งทุกอย่างชมฟรีได้ตลอดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นการท่องเที่ยงจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตรงกับต้นดอกลำดวนจะออกดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอ่อนไปทั่วทั้งเมือง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า งาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ” ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2563 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ดอกลำดวนเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ จะเริ่มบานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนเมษายน จึงได้กลายเป็นงานเทศกาลดอกลำดวนบาน และจังหวัดเราก็มีสวนสมเด็จฯ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นสวนสมเด็จแห่งแรกของประเทศไทย ส่วนสำคัญก็คือมีประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์การตั้งเมือง และอารยธรรมโบราณ และป่าดงลำดวนใหญ่แห่งนี้ ทำให้สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ มีต้นไม้หรือพืชพรรณต่าง ๆ เป็นป่าที่ธรรมชาติโดยกว่า 50,000 ต้น บานสะพรั่ง โดยมีดอกไม้หลายสีสัน แต่ว่ามารวมกันเป็นความงดงาม นั่นก็คือในมิติทางวัฒนธรรมประกอบไปด้วยชนเผ่า 4 เผ่าไท ก็คือ เผ่าส่วย เขมร ลาว และเผ่าเยอ

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ. ศรีสะเกษ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ” พร้อมเชิญชมการแสดงละคร แสง สี เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ในระบบ 3 มิติ ชมการแสดงวิถีชนเผ่าไทศรีสะเกษ ทั้ง 4 เผ่า อันได้แก่ เผ่าส่วย เขมร ลาว และเผ่าเยอ ทั้งอาหาร ขนม อร่อยๆ จากชนเผ่า  การแสดงสินค้าโอทอป กิจกรรมการคัดสรร รากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน จาก 22 อำเภอ การสาธิตอาหารพื้นบ้าน การประกวดการจักสาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะ งานเครื่องปั้นดินเผา ของศิลปินท้องถิ่น ซึ่งทุกอย่างชมฟรีได้ตลอดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นการท่องเที่ยงจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ/ข่าว มาธวรย์ แสนมานิตย์ / ศรีสะเกษ