ลพบุรี -หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ บูรณาการหน่วยงานทหารในพื้นที่ ร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา กว่า 1,000 คน ซ้อมใหญ่ ขบวนแห่เทิดพระเกียรติงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ในวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ นี้ อย่างสมเกียรติ

52

วันที่12กุมภาพันธ์ 2563 ที่ สนามหน้ากองพันบริการ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรี ธีรพล วงษ์ไทย ที่ปรึกษาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธาน นำกำลังพล จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ กว่า 1,000 คน เข้าร่วมซ้อมใหญ่ ขบวนแห่เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในโอกาสที่จังหวัดลพบุรี จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

ซึ่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ จัดรูปขบวน แห่ จากสนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไปยังบริเวณ เวทีกลาง ภายในโบราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี เพื่อประกอบพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยวันจริงขบวนจะเคลื่อนออกจากที่ตั้ง สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี ในเวลา 16 นาฬิกาตรง ผ่านโบราณสถาน ตามเส้นทางต่างๆ ไปตามถนนนารายณ์มหาราช เพื่อวนรอบตัวเมืองลพบุรี อาทิ ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด เทวสถานปรางค์แขก สวนราชานุสรณ์ ก่อนเข้าสู่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ทางด้านประตูพยัคฆา รวมระยะทาง ราว 3 กิโลเมตร

โดยในวันเปิดงาน 14 กุมภาพันธ์ จะมีผู้ร่วมขบวนอย่างยิ่งใหญ่ ตระการตา ไม่น้อยกว่า 2,000 คน ประกอบด้วยขบวนระบำลพบุรี , ขบวนเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ และทรงมีคุณูปการต่อเมืองลพบุรี นำขบวนโดย วงดุริยางค์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 30 คน แต่งกายด้วยชุดทหารไทยโบราณบรรเลงเพลงระบำลพบุรี ตามด้วยขบวนช้างทรงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จำนวน 4 เชือก

โดยปีนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตรี ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการหน่วยบัญชาการส่งครามพิเศษ นั่งช้างเป็นองค์สมมุติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และมี “ หมอภาคย์ ” พ.อ.ภาคย์ โลหารชุน นายแพทย์ใหญ่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมรับบทเป็นองค์สมมุติ พระเพทราชาเสด็จอาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มี นางธนพรรณ นาคะนคร ภริยารองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมรับบทเป็นองค์สมมุติ สมเด็จกรมหลวงโยธาเทพ พระราชธิดาในสมเด็จพระนารายณ์ และมี น้องนุ๊ก นางสาว ณัฐธิดา พวงเกษม มิสแกรนด์ลพบุรี 2019 รับบทเป็น สมเด็จกรมหลวงโยธาทิพย์ พระกนิษฐาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร่วมนั่งในขบวนช้าง ทั้ง 4 เชือกด้วย อีกทั้งยังมี ขบวนม้าศึก 16 ตัว , ขบวนนพพระ , ขบวนพระราชสาส์นฝรั่งเศส , ขบวนคณะราชทูต , ขบวนประชาคมจากชาติต่างๆ , ขบวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาอาศัยพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดลพบุรี ยิ่งใหญ่ อลังการขนาดไหน ต้องไปชมของจริงในในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ที่ จังหวัดลพบุรี