ขอนแก่น-Biometrics เครื่องตรวจพิสูจน์คน

44

ตำรวจภูธรภาค 4 เปิดโครงการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องตรวจพิสูจน์บุคคล โดยเทคโนโลยี Biometrics เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบเครื่องตรวจพิสูจน์คน โดยเทคโนโลยี Biometrics มีความเข้าใจการใช้เครื่อง

ที่ห้องประชุมใจประดิษฐ ชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 4 พลตำรวจโท เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics(ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกอง บังคับการสืบสวนสอบสวนต้องตรวจภูธรภาค4 และกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร 12 จังหวัดร่วมจำนวน 65 นาย เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สืบเนื่องจากตำรวจภูธรภาค4 ได้จัดทำ”โครงการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องตรวจพิสูจน์ บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ตำรวจภูธรภาค4 ประจำปีงบประมาณ 2563 “ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบเครื่องตรวจพิสูจน์คนโดยเทคโนโลยี Biometrics มีความเข้าใจการใช้เครื่อง ตรวจพิสูจน์คนโดยเทคโนโลยี Biometrics และสามารถจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้าสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้กระทำผิดข้อมูลบุคคลต้องห้ามและข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศไทยกับฐานข้อมูลระบบสาระสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง(PIBICS) และจัดเก็บข้อมูล Biometrics เพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลผู้กระทำผิดหรือข้อมูลบุคคลต้องห้ามเป็นการเพิ่มมาตรฐานและความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับระบบการตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับเทคโนโลยี Biometric สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ทั้งข้อมูลลายนิ้วมือ finger print และ ข้อมูลใบหน้า facial recognition จะเพิ่มขีดความสามารถในการพิสูจน์ตัวบุคคลเพิ่มขึ้นจากข้อมูลหนังสือเดินทางปกติ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนชื่อ หรือเอกสารเดินทาง เพื่อหลบเลี่ยงข้อมูลเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นการยกระดับการคัดกรองบุคคล ตามนโยบายยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ