บวงสรวงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

102

เทศบาลเมืองเขาสามยอดพร้อมใจแต่งชุดไทยประกอบพิธี บวงสรวงเพื่อขอพระบรมราชานุญาตเบิกตัวนักแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่33 ประจำปี 2563

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ในฐานะ ผู้รับผิดชอบ จัดการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ได้นำนักแสดงกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย นักแสดงต่างๆ จำนวนกว่า 400 คน พร้อมใจแต่งชุดไทยประกอบพิธี บวงสรวงเพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายเมธี เลขานุกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี ในฐานะนักแสดงกิตติมศักดิ์ อาวุโส เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสักการะและการบอกกล่าวต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการ และนักแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกคน อีกทั้งเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นงานประจำปีของจังหวัดลพบุรี ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ในอดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะได้ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งการทูตที่ได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศอันมีหลักฐานในประเทศต่างๆ ไว้มากมาย

โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง / ลพบุรี