แม่ฮ่องสอน-เปิดงานฤดูหนาวประจำปี 2563 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าโอท็อป

61

8 ก.พ.63 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชน ร่วมเปิดงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ณ ลานออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท็อป กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัทณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนเป็นการหารายได้ไว้ใช้จ่ายในงานสาธารณกุศลของกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันที่ 7 ก.พ.63 ตั้งแต่เวลา 2000 น.เป็นต้นไป ในงานมีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ การออกร้านมัจฉากาชาด การเดินแบบการกุศล การประกวดทูบีนัมเบอร์วัน การประกวดรำวงย้อนยุค การประกวดไก่แม่ฮ่องสอน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง /วงดนตรีสตริง การจำหน่ายสินค้าโอท็อป การออกสลากกาชาดการกุศล การแข่งขันมวยไทย และมหรสพอื่นๆอีกมากมาย โดยงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-16 ก.พ.63

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน