เพชรบูรณ์-ต้านปล่อยน้ำอ่างน้ำก้อ อ้างเกรงนาปรังขาดน้ำ

27

จากสถานการณ์ภัยแล้งจนทำให้อ่างเก็บน้ำป่าแดงและน้ำเก็บน้ำท่าพลรวมทั้งอ่างป่าเลา ส่อไม่มีน้ำดิบป้อนให้การประปาเมืองเพชรบูรณ์เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงชาวเมืองเพชรบูรณ์ กระทั่งทางจังหวัดมีแผนจะผันน้ำจากอ่างน้ำก้อและอ่างห้วยขอนแก่น อ.หล่มสัก ลงมาช่วยผลิตประปาเมืองเพชรบูรณ์ แต่ล่าสุดส่อเกิดปัญหาเมืองชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลน้ำก้อ อ.หล่มสัก ออกมาต้านการปล่อยน้ำจากอ่างน้ำก้อดังกล่าว โดยอ้างว่าเกรงนาปรังจะขาดน้ำ

ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ นายอนุพงษ์ เอกพันธุ์ ปลัดอำเภอหล่มสัก ได้นำเสนอปัญหาดังกล่าวที่ประชุมโดยระบุว่า ตนมีโอกาสเข้าร่วมประชุมประชาคมที่ตำบลน้ำก้อ ปรากฏว่าชาวบ้านและเกษตรกรคัดค้านการปล่อยน้ำจากอ่างน้ำก้อ 1.5 ล้าน ลบ.เมตร ทั้งนี้ได้พยายามชี้แจงว่าเป็นการผันน้ำช่วยที่อำเภอเมืองฯ เฉพาะในส่วนการผลิตประปาเท่านั้นไม่กระทบต่อภาคครัวเรือน

นายอนุพงษ์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาเกษตรกรไม่ได้ปลูกยาเส้นจึงพากันหันมาทำนาปรังแทน โดยทางอำเภอประกาศพยายามห้ามทำนาปรังไปแล้ว แต่ชาวบ้านนอกจากไม่ยอมฟังแล้วยังมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นอีก นอกจากนี้ยังกังวลว่า น้ำจะไม่พอใช้พร้อมแสดงท่าทีจะทำบล็อกขวางทางน้ำหากมีการปล่อยน้ำลงมาด้วย แต่ทั้งนี้ทางชาวบ้านก็แจ้งว่าจะปล่อยน้ำให้หลังจากใช้ในการเพาะปลูกเพียงพอแล้ว

กระทั่งทำให้นายสาคร รุ่งเรือง กำชับในที่ประชุมให้เร่งเชิญผู้นำมาพูดคุยทำความเข้าใจ จากนั้นยังพุดย้ำด้วยว่า”ตั้งแต่บัดนี้ไปห้ามไม่ให้ใช้น้ำทั้งนั้น ให้ชลประทานปล่อยน้ำรักษาระบบนิเวศเพียงอย่างเดียว และให้ปล่อยเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น โดยไม่มีการปล่อยน้ำเพื่อช่วยพื้นที่เกษตรประสบภัยแล้งเพราะถือว่าแจ้งเตือนไปแล้ว ฉะนั้นปล่อยให้น้ำอยู่ในเขื่อนแบบนั้น โดยเฉพาะก่อนจะปล่อยน้ำมาช่วยเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อการอุปโภคบริโภค ให้หาโอกาสลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจก่อน”