เลย-วังสะพุงจัดงานการคัดกรองโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

26

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 6 ก.พ.63 ที่สหกรณ์ลอตเตอรี่ ตลาดล็อตเตอรี่วังสะพุง ถนนมลิวรรณ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการคัดครองโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงบาลวังสะพุง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานในทุกภาคส่วน ให้เกิดการขับเคลื่อนตามมาตรการการคัดกรอง โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการคัดกรองโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามโรคเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวังสะพุง 3. สื่อสารมาตรการควบคุมป้องกันโรคผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ และ เพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

นายประยูร อรัญรุท กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงาน ที่สอดรับกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นมาตรการ การคัดกรองและมีระบบป้องกันควบคุมโรคตามมาตรฐานสูงสุด โดยเฉพาะในสถานที่สุ่มเสี่ยง เช่น ในท่าอากาศยาน หรือกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เช่น กลุ่มผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น ประชาชนชาวอำเภอวังสะพุง หรือแม้แต่ชาวจังหวัดเลยเอง มีอาชีพเสริมที่นำรายได้เข้าสู่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คือการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มนี้จะสุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ดังนั้นการคัดกรองและป้องกันโรคโดยใช้มาตรการอย่างเข้มข้น พร้อมการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะค้นหาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค และนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขต่อไป
——————//————–
บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย