ฮือ!ชุมนุมต้านรง.ผลิตยาง หวั่นกระทบมลภาวะ

81

เพชรบูรณ์-ฮือ!ชุมนุมต้านรง.ผลิตยางแอสฟัลต์ติก เกรงผลกระทบมลภาวะ-แย่งน้ำชาวบ้าน ไล่บี้รวจสอบโรงงานหลังพบยังก่อสร้างไม่หยุด

วันที่ 5 ก.พ. 2563 ชาวบ้านตำบลนางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวนกว่า 300 คน ปักหลักชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามกรณีการคัดค้านการขออนุญาตสร้างโรงงานผลิตยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่บริเวณหมู่ที่ 1 ต.นางั่ว ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯได้นำเสนอเข้าที่ประชุมวาระยามเช้า หลังจากมีชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้าน ซึ่งมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ ทั้งนี้ในการชุมนุมชาวบ้านมีการชูป้ายซึ่งมีข้อความต่อต้านไม่ต้องการให้ก่อสร้างโรงงาน เนื่องจากเกรงผลกระทบด้านมลพิษด้านต่างๆ รวมทั้งการแย่งใช้น้ำของชาวบ้านใช้ทำการเกษตร

ต่อมาตัวแทนชาวบ้านฯได้เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องพากันออกมาคัดค้าน พร้อมจี้ให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เร่งตรวจสอบโรงงานฯแห่งนี้ เนื่องจากพบว่ายังมีการก่อสร้างไม่หยุด ทั้งที่มีแจ้งระงับการติดตั้งเครื่องจักรและทางเทศบาลฯระงับการก่อสร้างไปแล้ว นอกจากนี้ทางตัวแทนชาวบ้านยังชี้แจงถึงผลกระทบซึ่งปัจจุบันโรงงานแห่งนี้แย่งใช้น้ำเหมือนเป็นสระของตัวเอง จนทำให้น้ำหมดกระทั่งชาวบ้านต้องไปเข็นน้ำระยะทาง 1-2 กิโลเมตรเพื่อขนน้ำมารดต้นไม้ที่ปลูกไว้ ขณะเดียวกันยังชี้ให้เห็นว่าหากมีการผลิตยางจะมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกหมู่บ้าน 125 เที่ยวต่อวัน จะทำให้สภาพชีวิตความเป็นของของชาวบ้านได้รับผลกระทบหนัก

ด้านนายเข็มชาติ เฉลิมแสน หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวชี้แจงว่า โรงงานฯที่ยื่นขออนุญาตเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ส่วนวิธีการผลิตก็นำยางมะตอยเหลวกับหินมาคลุกกัน เพื่อจะเอาไปทำถนนยางมะตอย ที่ผ่านมามีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นมีชาวบ้าน 500 กว่าคนเข้าร่วม โดยเหตุผลการคัดค้านมีตั้งแต่เกรงผลกระทบด้านมลภาวะ แย่งการใช้น้ำในอ่างฯ ฯลฯรวม 8 ข้อ ซึ่งทางผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ชี้แจงหักล้าง โดยให้เวลาถึงวันที่ 7 ก.พ.นี้ทำข้อโต้แย้งเข้ามา ในขณะที่ผู้ประกอบการอาจขอให้มีการกระชุมชี้แจงอีกรอบ

ทั้งนี้นายสืบศักดิ์ยังได้ซักถามถึงขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นการรับฟังและการชี้แจง ซึ่งนายเข็มชาติกล่าวว่าถ้าลงรับเรื่องแล้วทางสำนักงานฯจะต้องพิจารณาภายใน 30 วัน หากมีการอนุญาตทางผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยก็นำเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ แต่หากไม่มีการอนุญาตทางผู้ประกอบการก็สามารถนำเรื่องไปสู่ศาลปกครองได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายเข็มชาติพร้อมตัวแทนได้ไปชี้แจงกับชาวบ้าน ในขณะที่นส.อนงค์ ชูวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมฯรับหนังสือคัดค้านพร้อมรายชื่อชาวบ้านกว่า 2,226 คนที่ร่วมลงชื่อคัดค้าน

ภาพ/ข่าว สุนทร/เพชรบูรณ์