รพ.ยะลารณรงค์ต้านไวรัสโคโรน่า

89

ข่าว-โรงพยาบาลศูนย์ยะลา รณรงค์ต้านไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น วันนี้ 5 ก.พ.63 เวลา 11.00 น. ที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โดยกลุ่มงานสุขศึกษา

ได้มีการรณรงค์ ให้ความรู้ ในการป้องกันและดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจาก โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่ผู้ป่วยและญาติพี่น้องที่มารับบริการจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

นายแพทย์บรรยงค์ เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังแพร่ระบาด ในหลายประเทศ ในส่วนของพื้นที่ จ.ยะลา ตนเองก็มีการผนึกกำลังรณรงค์ต้านไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องโรค การป้องกันด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง การล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย มีการสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน การสวมหน้ากากอนามัย จัดนิทรรศการ แจกแผ่นพับ หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ภาพ/ข่าว อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา