ลพบุรี-ความคืบหน้าการขุดบ่อบาดาลลพบุรี

35

วันที่4กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับความคืบหน้า การขุดเจาะบ่อบาดาล ที่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งดำเนินการ โดยกองพันทหารช่างที่ 112 (หนึ่งร้อยสิบสอง) กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ (ช.1 พัน.112 รอ.) ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 เข้าดำเนินการ โดยล่าสุด กำลังพลชุดช่างได้เคลื่อนย้ายท่อ ขนาด 6 นิ้ว และ 4 นิ้ว เข้าดำเนินการในพื้นที่ปฏิบัติการ ณ ฐานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเพนียด หมู่ที่ 7 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พร้อมเร่งการปฏิบัติงาน ทั้งกลางวัน และกลางคืน ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก โดยกำลังพลชุดช่าง ได้ดำเนินการลงท่อกันทรายขนาด 6 นิ้ว และกรุท่อผนังบ่อด้วยท่อโลหะขนาด 6 นิ้ว ซึ่งแต่ละท่อนมีความยาว 6 เมตร จำนวน 24 ท่อน เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับบ่อบาดาล เพื่อเตรียมการลงกรวดสำหรับกรองทราย จากน้ำที่ไหลเข้ามาในท่อ และ เทคอนกรีตรัดปากบ่อบาดาล โดยขั้นตอนต่อไปจะมีการทดสอบปริมาณน้ำที่ได้ในแต่ละชั่วโมง เพื่อคำนวณขนาดปั้มน้ำที่เหมาะสม และทำการติดตั้งปั้มซัมเมิส รวมถึงเข้าสู่กระบวนการเก็บตัวอย่างน้ำที่ได้จากชั้นบาดาล เพื่อส่งตัวอย่างน้ำไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อทำการทดสอบคุณภาพน้ำ ต่อไป

สำหรับการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ กองพันทหารช่างที่ 112 (หนึ่งร้อยสิบสอง) กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ (ช.1 พัน.112 รอ.) ได้ดำเนินการสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว จากนี้ไป จะมีทีมชุดช่างภาคสนาม เข้าดำเนินการสร้างหอสูงสำหรับเก็บน้ำบาดาล และทีมโซล่าเซลล์ เข้าทำงานคู่ขนานกันไป เพื่อเร่งดำเนินการให้ทันต่อความต้องการใช้น้ำของผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว

ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนให้เข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน ช่วยเหลือผู้ประสพภัยแล้งในพื้นที่ ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ รอบฐานขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยทำให้ให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดฤดูแล้งนี้ ตามนโยบายของกองทัพบก และ รัฐบาล อีกด้วย

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี