มุกดาหาร-แก้ไขปัญหาภัยแล้งขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 100 บ่อ

20

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ในการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับงบประมาณจำนวน 49.1 ล้านบาท ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึก 72 เมตร และหอถังสูง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าไปยังพื้นที่การเกษตรของกลุ่มของกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 100 บ่อ

นายสุรเดช อัคราช กล่าวว่า ปี 2562 ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่จะใช้น้ำในการเกษตร ดังนั้นรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนรี ได้มอบเงินให้กับจังหวัดมุกดาหาร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นจำนวน 200 ล้านบาทต่อ 1 จังหวัด

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ได้รับโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากภัยแล้ง จังหวัดมุกดาหาร ได้ขุดบ่อบาดาล และหอถังสูงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ ลิดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ได้รับงบประมาณในครั้งนี้ 49.1 ล้านบาท ในการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน 100 บ่อ ขณะนี้ได้ดำเนินการเจาะครบ 100 บ่อ แต่ที่ล่าช้าคือการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องปั้มน้ำ ขณะได้ติดตั้งประมาณ 30 % ซึ่งประชาชนที่จะได้รับประมาณ 800 ครัว พื้นที่การเกษตรประมาณ 8,000 ไร่ ถือว่าเยอะพอสมควร ถือว่าคุ้มค่างบประมาณที่ทางรัฐบาลจ่ายลงมา เพราะพี่น้องประชาชนสามารถใช้น้ำได้ทั้งปี คือ 12 เดือน

นายสุรเดช อัคราช กล่าวต่ออีกว่า ส่วนโครงการอื่น ๆ ในช่วงนี้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้มงวดในการตรวจตราเรื่องการจุดไฟเผาป่า หรือจุดไฟเผาวัสดุทางการเกษตรในที่โล่งแจ้งทุกกรณี

ส่วนนายบุญเรื่อง ตรงดี เกษตรกร อายุ 53 ปี บ้านแข้ หมู่ 7 ตำบลบ้านแข้ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า ตนเองมีพื้นที่ 4 ไร่ แต่ก่อนทำนาอย่างเดียว เพราะไม่มีน้ำ ตอนนี้คิดว่าจะทำการเกษตร เพราะว่ามีน้ำแล้ว โครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ได้รวมกลุ่มกันกับเพื่อนบ้าน เพื่อไปขอเจาะน้ำบาดาลกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมพื้นทั้งหมด 70 กว่าไร่ สาเหตุมาจากความเดือดร้อนจากไม่มีน้ำทำการเกษตร จึงได้รวมกลุ่มกันขึ้น ดีใจเหมือนเทวดามาโปรดจริง ๆ ขอขอบคุณท่านนายก ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่สำคัญ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร