แม่ฮ่องสอน-ปรึกษากระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมมอบผ้าห่มผู้ประกันตน ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ เชิญชวนมาสมัครประกันตนให้มาก

20

29 ม.ค.63 ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้ผู้ป่วยประกันตน ซึ่งเป็นผู้ป่วยนอกจำนวนหนึ่ง และผู้ป่วยใน จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยนอกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกองทุนประกันสังคม จำนวน 760 แห่ง กองทุนเงินทดแทน จำนวน 762 แห่ง โดยมีผู้ประกันตน 4 ประเภท ได้แก่ กองทุนเงินทดแทน จำนวน 7,599 ราย , ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 7,597 ราย , ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,752 ราย และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 14,849 ราย รวมมีผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่จังหัดแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น 31,797 ราย มีผู้ป่วยทุกพลภาพ จำนวน 27 ราย

ภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องกันหนาว รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานประกันสังคม แนวทางการขับเคลื่อนสุขภาพ เพื่อผู้ประกันตน อยากให้ประชาชนที่เป็นแรงงานอิสระที่ไม่มีนายจ้าง หรือแรงงานนอกระบบ มาสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 40 ซึ่งมีทางเลือก 3 ทาง ส่งเดือนละ 70 บาท จะได้รับประโยชน์ในเรื่องขาดรายได้เวลาเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลได้วันละ 300 บาท แต่ถ้าไม่นอนโรงพยาบาลหมอให้พักผ่อนที่บ้านติดต่อกันเกิน 3 วัน จะได้วันละ 200 บาท ทางเลือกที่ 2 เพิ่มเบี้ยชราภาพ ส่วนทางเลือกที่ 3 เพิ่มเบี้ยสงเคราะห์บุตรให้อีกด้วย สามารถเลือกทางใดทางหนึ่งได้ ซึ่งทั้ง 3 ทางเลือก ถ้าทุพพลภาพหรือเสียชีวิตมีเงินชดเชยให้อีก เรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาเพราะกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเงินกองทุนมากถึง 2.2 ล้านล้านบาท ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจได้

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน