มุกดาหาร- พบผู้ป่วยคล้ายติดเชื้อไข้หวัดไวรัสโคโรน่า เพิ่งกลับจากจีน

162

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงาน พบผู้ป่วยคล้ายติดเชื้อไข้หวัดไวรัสโคโรน่า เพิ่งกลับจากคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 63 และเริ่มมีอาการไอ แต่ไม่มีไข้ หลังจากนั้นได้เดินทางมาเยี่ยมย่าที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 1 อาทิตย์ และได้เดินทางไปเยี่ยมบิดาที่จังหวัดนครพนม 2 วัน และได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลนครพนม แพทย์สงสัยไข้หวัด ต่อมาได้ไปงานศพที่บ้านบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ และด้เข้าตรวจที่โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ทราบชื่อ นางสาวนิชากร วารี อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ 10 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลมุกดาหาร เพื่อเก็บสารคัดหลั่งและนอนดูอาการที่ห้องแยกโรคของโรงพยาบาลมุกดาหาร และได้นำสารคัดหลั่งส่งตรวจ และกำลังรอผลตรวจ

ด้านนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวทางสื่อโซเชียลว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 มารักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารนั้น จากการรายงานของโรงพยาบาลมุกดาหารและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่อย่างใด โดยก่อนหน้านี้มีผู้ป่วย 1 รายที่เข้ารับการตรวจ ที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง และส่งตัวมาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมีอาการไข้หวัด ซึ่งประวัติผู้ป่วยได้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมุกดาหาร ได้กันตัวผู้ป่วยรายนี้เข้ารับการรักษาตัวและคัดกรองในห้องพิเศษ แยกจากผู้ป่วยทั่วไป เพื่อติดตามตรวจดูอาการโดยล่าสุดได้ส่งสิ่งส่งตรวจ ให้ทางห้องแลป มหาวิทยาลัยมหิดลตรวจซ้ำอีกครั้ง หากผลการตรวจจากทางห้องแลป มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประการใดจะแจ้งให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบโดยเร็วอีกครั้ง จึงขอให้ประชาชนอย่าตระหนก ให้รอผลการตรวจสอบจากทางราชการก่อน หากมีความคืบหน้าจะได้จัดให้มีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง และขอความกรุณาในการแชร์ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยและให้รับฟัง ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงจากทางราชการต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีดังกล่าว จังหวัดมุกดาหารได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยดำเนินการตามแนวทางและข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวัน และมีการดำเนินการเฝ้าระวังทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการสอบสวนโรค การกลั่นกรองโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ตามแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงไปตรวจสอบ คัดกรองคนผ่านแดน หากพบว่ามีอาการลักษณะคล้ายอาการเป็นโรค มีไข้ มีประวัติ ก็จะควบคุมตัวเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ ไปตรวจสอบ อย่างไรก็ตามขณะนี้ในจังหวัดมุกดาหาร ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่อย่างใด..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร