นครราชสีมา-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน Smart โชว์ห่วยพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

44

วันที่ 27. มกราคม. 2563. เวลา 09.00 น นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดผยภายหลังการเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานขบวนรถทีมพัฒนาร้านค้า Smart โชวห่วย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมาว่า ในวันนี้ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาร้านโชวห่วยให้ไปสู่ SMART โชวห่วย ที่ได้กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการ โดยการปล่อยคาราวานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมทีมพัฒนาร้านSmart โชวห่วย มาร่วม ‘จัดร้านและปรับภาพลักษณ์’ ให้ร้านโชวห่วย ณ ร้านโอ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเออเมือง

ซึ่งการจัดร้านถือเป็นประตูด้านแรกจาก 5 ด้าน ในการเข้าสู่พัฒนาเข้าสู่ร้าน Smลt โชวห่วย ประกอบไปด้วย การจัดร้าน,การใช้ IT มาบริหาร, การสร้างโปรโมชั่น, การเพิ่มรายได้เสริม และหาแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้จะช่วยให้เกิดการปลูกฝ้จิตสำนึกแก่คนรุ่นใหม่ อันจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เกิดความรักท้องถิ่น และพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้เติบโต”สำหรับลงพื้นที่ ณ ร้านโ ในครั้งนี้ ได้มอบตราสัญลักษณ์ร้าน รmart โซวหวย สำหรับติดหน้าร้านเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตัดสินใจเดินเข้าได้แบบไม่ลังเล โดยร้านโอ่เป็นร้านโชว์ห่วยที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน มีขนาด ss รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน “การลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอันจะนำไปสู่การผลักดันแนวทางการส่งเสริมธุรกิจดังกล่าวในระดับนโยบายประเทศ รวมไปถึงจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สูงอายุ 435,347 คน คิดเป็นร้อยละ 16.45 ของประชากรในจังหวัด (ข้อมูลจาก กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป” รมช.พณ. กล่าวในท้ายที่สุด

นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว.