เลย-เผาอ้อยรายวันลดต้นทุนการผลิตสร้างมลพิษทางอากาศ

36

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 26 ม.ค. 63 ได้รับแจ้งจากนางสาวอรสา สีเวียง ชาวบ้าน บ้านภูทองหมู่ที่12 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย ว่ามีเหตุไฟไหม้ไร่อ้อย.ต่อมานายต่อศักดิ์ สุกุณวัฒน์ นายอำเภอหนองหิน รับเรื่องรีบสั่งการให้นายสุรเดช บุตรดีสุวรรณ ป้องกันอำเภอหนองหิน จัดชุดเคลื่อนที่เร็วฯอำเภอหนองหิน ชุดเคลื่อนที่เร็วฯอบต.หนองหินและ อบต.ใกล้เคียงเข้าดับไฟบริเวณดังกล่าว ไฟได้ลุกลามไร่อ้อยที่บ้านโคกงาม หมู่ที่12และบ้านไร่พวย หมู่ที่4 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย ใช้เวลาดับประมาณ 2 ชม.จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เวลา13.45น. จากการสอบสวนของ สภ.หนองหินยังไม่ทราบตัวผู้กระทำผิด และทำการประเมินความเสียหายมากกว่า100ไร่

ต่อมาเวลา 17.00 น.วันเดียวกันรับแจ้งจากประชาชนว่า.มีเหตุเพลิงไหม้อีกจุดที่บ้านภูหินกอง หมู่ที่2 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย นายสุรเดช บุตรดีสุวรรณ ป้องกันอำเภอหนองหิน ได้ประสานชุดเคลื่อนที่เร็วฯอบต.โคกขมิ้นต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุงและชุดเคลื่อนที่เร็วฯใกล้เคียงเข้าช่วยดับไฟ ปัจจุบันเพลิงยังไม่สงบ

ภาพ วันนี้ จาก ผช. บรรยายภาพ B1-5 ไฟไหม้ไร่อ้อย