อุบลราชธานี-พลตรี นำพล คงพันธ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51

149

พลตรี นำพล คงพันธ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 พร้อมด้วยกำลังพลหน่วยให้การต้อนรับ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 ฯ และรับฟังบรรยายสรุป พร้อมกับกล่าวให้โอวาทและพบปะกำลังพล เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง
อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน ณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
จากนั้นเดินทางไปตรวจความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ของ นพค.51 ฯ ในพื้นที่ ต.ม่วงใหญ่ และ ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี

ภาพ/ข่าว วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี