มุกดาหาร-ชาวนิคมทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูป เพื่อขึ้นประดิษฐาน ณ พระแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอ

16

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 63 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปเท่าพระองค์จริง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อขึ้นประดิษฐาน ณ พระแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมในพิธี

เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีขนาดเท่าพระองค์จริง มีคนนำมามอบให้กับอำเภอนิคมคำสร้อย จึงได้จัดพิธีนำทั้งสองพระองค์ขึ้นประดิษฐานบนแท่น ที่อำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอนิคมคำสร้อยต่อไป..

ภาพ/ข่า อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร