บึงกาฬ-มท3 ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งเตรียมแหล่งน้ำผลิตประปาไม่ให้กระทบประชาชน

24

วันนี้ 25 ม.ค. เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจติดตามการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งไม่ให้กระทบการผลิตน้ำประปาในเขตพื้นที่อำเภอพรเจริญ และอำเภอใกล้เคียง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและผู้นำท้องถิ่น 300 คนให้การต้อนรับ ณ สถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำสงคราม บ.ดอนหญ้านาง ม.1 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ รับฟังสถานการณ์ภัยแล้งที่กระทบต่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการอำเภอพ รเจริญ รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการการให้บริการในห้วงฤดูแล้งนี้จาก นายเกรียงศักดิ์ วรสุทธิ์ ผู้จัดการประปาสาขาบึงกาฬ และรับฟังการบรรยายสรุปแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำระยะยาวใน ลุ่มน้ำสงคราม จากนายประชา เกษลี ผอ.ชลประทานบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพรเจริญ มีประชาชนใช้น้ำกว่า 1,700 ครัวเรือน
ใช้น้ำจากแม่น้ำสงคราม ในขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ระดับน้ำอยู่ที่ 1 เมตร และการประปาร่วมกับเทศบาลตำบลดอนหญ้านางทำฝายทดน้ำให้มีระดับสูงขึ้น เป็น 1.50 เมตร เพื่อป้องกันการขาดแคลนดิบในการผลิตประปา แต่ถ้าน้ำในแม่น้ำสงครามมีระดับต่ำจนไม่สามารถใช้งานได้ ประปาเราก็มีแหล่งน้ำสำรอง โดยจะนำน้ำจากหนองเลิง ที่อยู่ห่างจากจุดสูบแม่น้ำสงครามเพียง 200 เมตร เป็นแหล่งน้ำสำรองได้
ดร.ทรงศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่บึงกาฬ โดยเฉพาะเรื่องของการอุปโภคบริโภคอย่างเช่นน้ำประปา ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคบึงกาฬ ได้เตรียมความพร้อมและการวางแผนบริหารจัดการน้ำไว้รองรับแล้ว จากการตรวจพื้นที่และความของน้ำแล้วก็สบายใจได้ น้ำน่าจะเพียงพอต่อการผลิตประปา แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเตรียมความพร้อมทางจังหวัดและการประปา ก็ได้เตรียมแหล่งน้ำสำรองเอาไว้แล้ว ซึ่งหากน้ำสงครามมีไม่เพียงพอต่อการผลิตประปา ก็จะเปลี่ยนไปใช้น้ำจากหนองเลิง ที่อยู่ใกล้กัน ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าแล้งนี้มีน้ำเพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชนแน่นอน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ ยังได้จัดเตรียมแผนเชิงป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ไว้แล้ว
ขอให้มั่นใจได้ว่าในพื้นที่ให้บริการทั้ง 2 พื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ จะไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในช่วงหน้าแล้งนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า หากพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค การประปาส่วนภูมิภาค ให้การสนับสนุนน้ำประปาที่สะอาด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำมารับน้ำได้ที่สถานีผลิตน้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค- บริโภค โดยไม่คิดมูลค่า ในช่วงแล้งนี้ ..

บรรยายภภาพ///นายทรงศักดิ์ ทองศรี มท.3 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งไม่ให้กระทบการผลิตน้ำประ ปาในเขตพื้นที่อำเภอพรเจริญ และอำเภอใกล้เคียง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและผู้นำท้องถิ่น 300 คนให้การต้อนรับ ณ สถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำสงคราม บ.ดอนหญ้านาง ม.1 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ

ภาพ/ข่าว มงคล///บึงกาฬ