สุรินทร์-วันไหว้ตรุษจีน ชายแดนไทย-กัมฑูชา

8

วันนี้ (24 ม.ค. 63) ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานถึงบรรยากาศในวันไหว้เทพเจ้าต่าง ๆของคนไทยเชื้อสายจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยของเซ่นไหว้ต่างๆ ประกอบไปด้วย อาหารคาว หวาน ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ ฯลฯ ตามธรรมเนียมปฏิบัติขอพร ไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ รวมไปถึงการไหว้บรรพบุรุษ พบว่าในแต่ละครอบครัวมีการจัดเครื่องเซ่นไหว้กันตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะที่ร้านร้านทรัพย์เจริญผล 168  จำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลและผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศ    ภายในตลาดสด ผักผลไม้ ของอบต.ด่าน ตั้งอยู่บริเวณลานโครงการพัฒนาบริเวณด่านช่องจอม อบจ.สุรินทร์ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และเป็นตลาดสดผักผลไม้หลักในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ของ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ก็มีการจัดตั้งเครื่องเซ่นไหว้ เตรียมที่จะทำพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษเช่นกัน

 และยังพบว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันจ่ายมาจนถึงวันไหว้ วันนี้ มีชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน ที่ยังคงเดินทางข้ามแดนและทยอยเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆกันตลอดทั้งวัน อย่างคึกคัก โดยแม่ค้าขายผลไม้ ระบุว่า ตรุษจีนปีนี้ แม้ราคาผลไม้แต่ละชนิดจะมีราคาถูกลงกว่าปีที่แล้ว แต่กลับพบว่าลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลง เมื่อเทียบจากปีที่แล้วลดลงกว่า 30-40 % ประชาชนใช้จ่ายอย่างประหยัดขึ้น และลดกำลังซื้อลง ซื้อเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนลูกค้าชาวกัมพูชา กำลังซื้อและปริมาณการซื้อยังทรงตัวไม่ลดลงมากนัก  สำหรับราคาผลไม้แต่ละชนิดมีการปรับราคาลดลงจากปีที่แล้ว 10-40 บาท ต่อกิโลกรัม  อาทิ ส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง ปีที่แล้วราคากิโลกรัมละ 80 บาท ปัจจุบันเหลือราคากิโลกรัมละ 60 บาท ,ส้มจีนตะกร้าละ 7 กิโลลกรัม จากปีที่แล้วขายราคา ตะกร้าละ 200 กว่าบาท ถึง 300 บาท ปัจจุบันเหลือตะกร้าละ 130  บาทเท่านั้น ส่วนแอ๊ปเปิ้ล จากลูกละ 10-15 เหลือ 5-10 บาทต่อลูก โดยเฉพาะแอ๊ปเปิ้ลเขียว กาล่า วอชิงตัน ของอเมริกา ปีที่แล้วขาย ก.ก.ละ 100 บาท ปีนี้ลดลง ขายแค่กิโลละ 80 บาท แก้วมังกรปีที่แล้ว 60-70 / ก.ก. ปีนี้เหลือ ก.ก.ละ 50 บาท ส่วนลำใย ปีที่แล้ว ก.ก.ละ 80 บาท ปัจจุบันเหลือ ก.ก.ละ 50 บาท เป็นต้น

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์….รมิตา  สิงหเสรี