สุรินทร์-อาชีวะสุรินทร์ถือตะกร้านุ่งผ้าไทยใช้ปิ่นโตตักบาตรลานบุญลานธรรมทุกวันศุกร์

19

 วันนี้(24 ม.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ทีมข่าวพบนักศึกษาวิทยาอาชีวศึกษาสุรินทร์ พากันสวมใส่นุ่งผ้าไทยใช้ปิ่นโตถือตะกร้า ไปเรียนหนังสือทุกวันศุกร์พร้อมร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรลานบุญลานธรรม ซึ่ง เป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง และหลังจากทีมข่าวเดินทางไปถึงที่บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในระหว่างช่วงเวลาประมาณ 07.30 น.ที่ผ่านมา พบนักศึกษาหญิงต่างพากันสวมผ้าถุงไหม ซึ่งเป็นผ้าไหมพื้นบ้าน ส่วนนักเรียนชายก็ใช้ผ้าขาวม้าผูกเอว  เดินทางมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กันอย่างคึกคัก บางคนจับกลุ่มกันเดินเท้ามาวิทยาลัยฯ บางคนขับขี่ซ้อนรถจักรยานยนต์กันมา บางกลุ่มนั่งรถโดยสารประจำทางมา

ก่อนที่จะมีคุณอาจารย์เวร คอยยืนทักทายเด็กๆนักศึกษาอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ ขณะที่นักศึษาเองก็ไหว้สวัสดีอาจารย์ ก่อนจะเดินเข้าไปในวิทยาลัยฯเพื่อช่วยกันเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ใบหญ้าต่างๆเพื่อทำความสะอาดวิทยาลัยฯ ก่อนที่จะถึงเวลาเข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง และสวดมนต์ไหว้พระกลางโดมอย่างพร้อมเพรียง และเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยิ่ง ก่อนจะขึ้นชั้นเรียนตามปกติ โดยนักศึกษาบางคนก็ใช้เข็มขัดเงินที่มีลวดลายสวยงามแตกต่างกันไปในการใช้รัดผ้าถุงไหม ส่วนผู้ชายบางคนก็ใช้ผ้าขาวม้ารัดเอวอีกด้วย ทั้งหมดเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นในยามเช้าของทุกวันศุกร์ของโรงเรียนแห่งนี้ ที่สามารถสร้างความน่ารักน่าประทับให้แก่ผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดี

จากนั้นเสร็จพิธีเคารพธงชาติเสร็จสิ้น ได้มีกิจกรรมลานบุญ-ลานธรรม ให้อาจารย์-นักศึกษาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป เป็นประจำทุกวันศุกร์ จึงมีแนวคิดในการเชิญชวนคณะอาจารย์และนักศึกษาสวมใส่นุ่งผ้าไทยใช้ปิ่นโต ถือตะกร้า มาร่วมใส่บาตรกัน โดยมีว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และน.ส.ไพจันทร์ ปากดีสี รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยน.ส.สายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และนางพรจันทร์ เทพรำพึง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับนักศึกษาอีกด้วย

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กล่าวว่าสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการ “ถือตะกร้า นุ่งผ้าไทยใช้ปิ่นโต” โดยขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ได้รณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ด้วยการใช้ตะกร้าและปิ่นโตเพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนไทยในการลดขยะต้นทาง รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศีลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในปี พ.ศ. 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มีนโยบายสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยอยู่แล้ว และขณะนี้ได้พิจารณาว่าทุกวันศุกร์ให้นักศึกษาสวมใส่นุ่งผ้าไทยใช้ปิ่นโต ถือตะกร้า และขอความร่วมมือให้นักศึกษาพร้อมใจถือตะกร้า นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต มาวิทยาลัย พร้อมทั้งรณรงค์ความเป็นไทยโดยอนุรักษ์ประเพณีไทยและเป็นการรณรงค์การลดขยะพลาสติกในวิทยาลัย โดยนุ่งผ้าไทยที่สวมใส่เป็นของยาย ส่วนการใช้ปิ่นโตมาวิทยาลัย นั้นทำให้ขยะพลาสติกในวิทยาลัย ลดลงเกือบจะไม่มีให้เห็น ซ้ำยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากได้นำอาหารจากที่บ้านมารับประทานที่วิทยาลัยอีกด้วย

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา  สิงหเสรี