ยะลา-เตรียมรับมือภัยแล้ง

15

     วันนี้ 23 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีในพื้นที่ จ.ยะลา มีฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลานาน สุ้มเสี่ยงอาจเกิดปัญหาภัยแล้งได้ เนื่องจากในห้วงฤดูฝนที่ผ่านมา ถึงแม้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ตลอดจนแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศ จะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น แต่ในบางพื้นที่ ก็ยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากปริมาณฝนที่สะสมน้อย โดยเฉพาะพื้นที่ไม่มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี จึงอาจจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้  สำหรับการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งมกราคม – มิถุนายน 2563 อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ จ.ยะลา รวมทั้งหมด 118 แห่ง พื้นที่เสี่ยง คือ อำเภอยะหา บันนังสตา รามัน เขื่อนบางลาง ปริมาตรน้ำเก็บกัก 1,081.19 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 74.34 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 804.44 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ ปริมาตรน้ำเก็บกัก 0.91 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 75.13 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 0.88 ล้าน ลบ.ม. แหล่งน้ำอื่นๆ ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ของแหล่งน้ำอื่นๆ 16.92 ล้าน ลบ.ม. รวมปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ทั้งจังหวัดยะลา 822.24 ล้าน ลบ.ม.  ปริมาณการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งเดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 ใช้ประมาณ 77.86 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำเก็บกักที่นำมาใช้ได้ทั้งจังหวัดยะลา เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำ

นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบว่าในช่วงนี้ โดยภาพรวมของประเทศ เกิดปัญหาภ้ยแล้งหลายจุด ในส่วนของ จ.ยะลา ในภาพรวมประมวลว่าความเสี่ยง จ.ยะลา มีการประชุมได้สั่งการให้ทุกหน่วยมีความพร้อม รับมือเผชิญเหตุ ต้องเฝ้าระวังตลอดที่ไหนมีผลกระทบให้ทุกหน่วยเข้าช่วยเหลือโดยทันทีเพื่อให้ประชาชนมีความเดือดร้อนน้อยที่สุด พร้อมช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ส่วนสถานการณ์โดยภาพรวมของน้ำขณะนี้ อ่างขนาดใหญ่ เขื่อนบางลาง 73 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำใช้ได้จริงๆ 67 เปอร์เซ็นต์ จากการประเมินสถานการณ์แล้ว การจัดการน้ำในเดือนมกราคม – เดือน มิถุนายนก็เพียงพอ แม้ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม น้ำในการรักษาระบบ

นิเวศน์บริหารจัดการตามแผนที่วางไว้ จ.ยะลา แบ่งออกเป็น  คือ ในพื้นที่เชิงเขา เป็นเบตง บันนังสตาคงจะเฝ้าระวัง ทางสวนยาง สวนผลไม้ ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชน ต้องดูแลพืชผลเป็นพิเศษในช่วงหน้าแล้งนี้  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ยังกล่าวอีกว่า

ส่วนในพื้นที่ของ อ.รามัน อ.เมืองยะลา ซึ่งขาดแหล่งน้ำบางส่วนเป็นน้ำอุปโภคบริโภคมีการประเมินอย่างต่อเนื่องมีความพร้อมให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ยะลา คงไม่มีความรุนแรงมากนัก ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเฝ้าระวังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่