บึงกาฬ-เร่งขุดลอกหนองน้ำรับมือแล้งขณะประปาเริ่มขาดแคลนแล้ว

19

วันที่ 22 ม.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ว่าขณะนี้ทางจังหวัดบึงกาฬ ได้สั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ นำผู้รับเหมาเร่งขุดลอกหนองบึงกาฬ หนองน้ำสาธารณะที่อยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ(อบต.บึงกาฬ) อ.เมืองบึงกาฬ เพื่อนำเศษวัชพืช และตะกอนดินที่ตื้นเขิน ออกจากแหล่งน้ำ โดยจะขุดลงให้ลึกกว่าเดิม เพื่อให้สามารถกักเก็บและเพิ่มปริมาณน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ ขณะที่นายเผด็จ ดงยะโสภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ร่วมกับ เทศบาลตำบลบึงกาฬ อบต.บึงกาฬ และอบต.โปร่งเปือย ช่วยกันนำรถบรรทุกน้ำ ไปส่งเข้าระบบประปาของหมู่บ้านบ้านนาสุขสันต์ ม.12 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านขาดน้ำในการผลิตน้ำประปา ให้กับชาวบ้านกว่า 100 ครัวเรือน ได้ใช้น้ำ

ส่วนที่บ้านห้วยเซือมใต้ ม.2 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสัปปะรด ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำไปรดแปลงสัปปะรดที่ปลูกไว้ เดือดร้อนเป็นอย่างมาก นายพงศกร เขจรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร ได้นำเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือโดยนำรถบรรทุกบรรทุกน้ำเข้าไปรดแปลงสัปปะร ดให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ..

ภาพ/ข่าว มงคล///บึงกาฬ