สุรินทร์-เทศบาลสำโรงทาบเตรียมจัดงานใหญ่ประเพณีวัฒนธรรม4ชนเผ่า”ไซน่าทาวน์กูย ลาว ขะแมร์”24-26ม.ค.63นี้

100

อ.สำโรงทาบจ.สุรินทร์ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ประมาณ54กิโลเมตรมีทั้งหมดจำนวน10ตำบล100หมู่บ้านประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีชนเชื้อชาติกูย ลาว ขะแมร์ และคนไทยเชื้อสายจีนผสมผสานกันมานานช้านานประชาชนส่วนใหญ่ทำไร่นาผสมผสานเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัว

ขณะเดียวกันที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม4ชนเผ่า”ไซน่าทาวน์ กูย ลาว ขะแมร์ขึ้นโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่10แล้วโดยแต่ละปีทางเทศบาลตำบลสำโรงทาบจะจัดงานประเพณีแห่งนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพราะแต่ละปีจะมีบรรดานักท่องเที่ยวไทย จีน ลาว และขะแมร์ในห้วงเทศกาลบรรดาพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางไปใช้แรงงานต่างจังหวัดจะเดินทางมาเที่ยวบ้านมาไหว้บรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนประกอบกับมีการจัดงานไซน่าทาวน์ประกอบกับไฟแสงสีเสียงในห้วงตอนกลางคืนให้ชมกันอย่าตระการตาเลยทีเดียว

นายทศพล สุรพงษ์พิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นปีที่10แล้วที่ทางเทศบาลได้เริ่มจัดมาซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อให้คนไทยเชื้อสายจีนที่ได้เดินทางมาเที่ยวชมในการหยุดงานประจำปีประกอบกับพี่น้อง4ชนเผ่าประกอบไปด้วยไทย จีน กูยลาวและขะแมร์ที่มาร่วมงานก้จัดให้มีการแสดงในห้วงตอนกลางคืนชมการแสดงไฟแสงสีเสียงของพี่น้องชาวกูยและลาวตลอดจนจีนและขะแมร์ซึ่งการแสดงแต่ละบทบาทก็จะแตกต่างกันไปตามวิถีชุมชนของชาวบ้านแต่ละหมู่เหล่าที่จะนำมาแสดงให้ชมกันทั้งคืนตลอด3วัน3คืนเลยทีเดียว

ในห้วงตอนกลางวันจะมีการนำสินค้าทางการเกษตรออกมาจำหน่ายในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องได้จับจ่ายซื้อขายอย่างจุใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป้นผ้าไหมลายดอกสีสันที่สดสวยประกอบกับผลละหมากรากไม้ทีพี่น้องแต่ละชุมชนนำออกมาจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิอันสดใสไร้สารเคมีประกอบกับสินค้าต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบแต่ละหมู่บ้านแต่ะตำบลต่างมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ให้พี่น้องได้ชมมหรสพกับวงดนตรีชั้นนำของประเทศนำมาแสดงให้พี่น้องได้ชมกัน

สำหรับร้านค้าตลาดชุมชนจะมีการนำมาออกร้านให้พี่น้องได้ชมได้ชิมได้ช็อปตลอดจนได้แชะกันตลอดงานซึ่งจะมีโรงเตี้ยมพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ของสำโรงทาบมีภาพจินตนาการเก่าๆนำมาโชว์ให้พี่น้องที่ได้เดินทางมาเที่วยชมงานประเพณีวัฒนธรรม4ชนเผ่า”ไซน่าทาวน์”ซึ่งหาชมได้ยากมาสัมผัสความอลังการมาสัมผัสโรงเตี้ยมเก่าแก่มาสัมผัสพี่น้องชาวกูยขะแมร์ตลอดจนพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้เดินทางมาค้าขายเพียงเสื่อสาดหมอนใบนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยและพี่น้องชาวอำเภอสำโรงทาบงานนี้ถิอว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ใครไม่มาเที่ยวถือว่าเสียใจไปอีกนานเลยทีเดียว งานเริ่มตั้งแต่วันที่24-26มกราคม2563ที่จะถึงนี้มาชมฟรีตลอดงานครับ

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์..รมิตา  สิงหเสรี