อุบลราชธานี-กองทัพไทยออกช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง

26

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทำพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะละยุทโธปกรณ์ พร้อมกับจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน2 คน ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563ละได้พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับได้นำรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน 4 เที่ยวจำนวน 24,000 ลิตร ให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทยในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5น่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ ชุมชนบ้านโสกโดน ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ”

ภาพ/ข่าว วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี