ยโสธร-กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด

66

เทศบาลตำบลตาดทอง จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ก่องข้าวน้อยเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียน เยาวชนและผู้นำชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมทั้งได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยการเล่นกีฬา

ที่สนามโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายวีระวัฒน์  แก้วก่อง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ก่องข้าวน้อยเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 โดยเทศบาลตำบลตาดทอง ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ก่องข้าวน้อยเกมส์ ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ซึ่งเป็นมหันตภัยที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ให้เด็กนักเรียน เยาวชนและผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยการเล่นกีฬา และเพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการแข่งขันกีฬาอยู่หลายชนิดทั้งประเภทชายและหญิง โดยคู่เปิดสนามเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายระหว่างทีม วีไอพีท้องถิ่น กับทีมวีไอพีปกครอง โดยทีมวีไอพีท้องถิ่น นำโดย นายพิบูล  ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ท่ามกลางกองเชียร์ที่ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาอย่างสนุกสนาน นอกจากการแข่งขันกีฬาสากลแล้วยังมีการแข่งขันกีฬามหาสนุกอีกหลายชนิด เช่น ชักเย่อ ทีมผสม วิ่งซุปเปอร์แมนและแข่งขันการตีกอล์ฟคนจน โดยการใช้มะเขือยาวแทนไม้กอล์ฟ ส่วนลูกกอล์ฟใช้ลูกมะนาวแทน ก่อนจะนำมะเขือยาวมาผูกเชือกมัดติดกับเอวของนักกีฬาแล้วให้นักกีฬาแต่ละคนใช้มะเขือยาวตีลูกมะนาวไปให้ถึงเส้นชัย ซึ่งใครที่ตีลูกมะนาวไปถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ ซึ่งก็สร้างความสนุกสนานให้ทั้งนักกีฬาและกองเชียร์เป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี