ศรีสะเกษ-ข้าวโพดหวานศรีรัตนะอร่อยจริง มี GI

172

ข้าวโพดหวานอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ มีให้ทานหวานอร่อยตลอดทั้งปี แถมมี GI  เตรียมจัดงานใหญ่ ข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาพันธุ์ ตลาดรายได้เกษตรกร

วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ แปลงข้าวโพดในเขตอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มองไปแล้วสุดลูกหูลูกตา เพราะเกษตรกรที่อำเภอศรีรัตนะแห่งนี้ นอกจากจะมีอาชีพทำนาข้าวแล้ว ยังมีการปลูกไม้ผลได้อีกหลายชนิด ทั้งทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เงาะโรงเรียน ยางพารา ชมพู ลองกอง ลำไย และอื่นๆ อีกมากมาย หรือเรียกได้ว่า ในประเทศไทยสามารถปลูกไม้ผลอะไรได้บ้าง ที่อำเภอศรีรัตนะแห่งนี้เกษตรกรปลูกได้หมด และนอกจากนั้นยังสามารถปลูกข้าวโพดหวานได้คุณภาพดีมาก มีพื้นที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี พร้อมมี GI รับประกันคุณภาพข้าวโพดหวานอีกด้วย ทุกๆ ปีสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า 100 ล้านบาทกันเลย ซึ่งในทุกๆ ปีก็จะมีการจัดงาน “ข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ” โดยในปีนี้กำหนดจะจัดขึ้นเป็นปีที่ 20 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งวันนี้ได้มี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ, นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และนายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ร่วมกับแถลงข่าวในการจัดงาน วันข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ  

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า พื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ มีคนเรียกขานกันว่าเป็นพื้นทีที่อัศจรรย์ คือมีดินที่ดีมาก จากผลพวงของภูเขาไฟเคยระเบิดและดับไปนานมากกว่าพันปี ทิ้งดินอันอุดมสมบูรณ์เอาไว้ สามารถปลูกไม้ผลได้ทุกชนิดที่ประเทศไทยสามารถปลูกได้ ที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และที่อำเภอศรีรัตนะแห่งนี้ นอกจากจะสามารถปลูกไม้ผลได้ทุกชนิดแล้ว ยังสามารถมีรายได้จากการปลูกข้าวโพดหวาน ปลูกได้ตลอดทั้งปี มีรสชาติที่อร่อย ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้พัฒนาคุณภาพและทำการจดทะเบียนการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI  ในการจัดงานวันข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ เป็นวันเวลาที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนข้าวโพด สวนไม้ผล มีโอกาสได้นำแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งตนเองคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างของจังหวัดศรีสะเกษดีหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติ, เรื่องของวัฒนธรรม, เรื่องของการแต่งกาย ที่มีเสื้อผ้าแส่วเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตนเอง, เรื่องของผลไม้ที่หลากรส หลายชนิด รวมทั้งศรัทธาความเชื่อต่างๆ ดังนั้นก็สรุปได้ว่า “อะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”

ด้าน นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ กล่าวว่า ในการจัดงาน “ข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ” ที่จะมีขึ้นในในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งปีนี้เป็นการจัดติดต่อกันมา 20 ปี 20 ครั้งแล้ว เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนได้พัฒนาอาชีพของตนอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี มีการพัฒนาสู่สินค้าที่มีการบ่งชีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ที่จะสามารถส่งออกไปสู่ทั่วโลกได้ เปิดโอกาสให้เกษตรกรจากทุกหมู่บ้านได้มาจัดบูทสินค้าของชุมชน ทั้ง 90 ชุมชน 7 ตำบล โดยในวันเปิดงานจะได้จัดประกวดขบวนรถไม้ผล รถข้าวโพดหวาน ธิดาข้าวโพดหวาน อื่นๆ มาประกวดแข่งขันกัน พร้อมกับการประกวดข้าวโพดหวาน ประกอบไม้ผลทางการเกษตรของชาวสวน ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยว ได้มาลองชิม ทานข้าวโพดหวานศรีรัตนะ รับรองอร่อย ปลอดภัย พร้อมมีให้ทานตลอดปีด้วย

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ