ยะลา-นักประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ ฝาก ครม.รับฟังเสียงสะท้อนจาก ประชาชนจริงๆ

21

วันนี้ 15 ม.ค.63 นายอาซีส  ตาเดอิน นักประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการประชุม ครม.สัญจร ที่จะมีขึ้นในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20 – 21 ม.ค.นี้ว่า การประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องเปิดโอกาสรับฟังเสียงจากประชาชนจริงๆ อาทิ ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมาย ทั้ง พรก.ฉุกเฉิน กฎอัยการศึก ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ทำให้ทหารมีอำนาจมาก ทางนักประชาสังคม ได้มีการเสนอให้มีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่ ดี ที่ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี น่าจะมีมาฟังปัญหาตรงนี้ด้วย ในขณะที่นักการเมือง สส.ในพื้นที่ ได้มีการเสนอไปในแนวทางเดียวกัน การลดงบประมาณทหาร การมีกฎหมายให้อำนาจทหาร มากเกินไป จะทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่ ตนคิดว่าถ้าฟังประชาชนจริงๆ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ฟังแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ดี

 ส่วนประชาชนจะได้อะไร ในการประชุมในครั้งนี้ ตนคิดว่า ครม.น่าจะเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจบ้าง ในห้วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจซบเซามาก การท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่มีใครกล้าเข้ามา ถ้าลดกำลังทหารลง ลดการใช้กฎหมายลงเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น การท่องเที่ยวของพื้นที่จะมีชาวมาเลเซีย คนต่างจังหวัดจะเข้ามา แต่ถ้ายังใช้ประกาศกฏอัยการศึกอยู่เหมือนเดิม ชาวบ้านน่าจะไม่ได้อะไร

 การประชุมมีผลดีอย่างไรกับการแก้ปัญหาสถานการณ์ใต้ นายอาซีส  ตาเดอิน  กล่าวว่า ถ้า ครม.ฟังปัญหาในพื้นที่จริงๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ แล้วนำไปแก้ปัญหาให้ถูกจุด การให้อำนาจทหารมากเกินไป การใช้งบประมาณทั้งงบลับ งบปกติทางทหารมากเกินไป แล้วตรวจสอบไม่ได้ ถ้าลดงบประมาณตรงนี้ แล้วไปเพิ่มงบการศึกษา เนื่องจากใน 3 จังหวัด มาตรฐานการศึกษาต่ำมาก

 สุดท้ายขอฝาก ครม.ทีมาประชุมในครั้งนี้ ให้แก้ปัญหาที่ตรงจุด ผู้รับผิดชอบให้มีความจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่

ภาพ/ข่าว อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา