สุรินทร์-มทภ.2วางศิลาฤกษ์ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ม.ราชภัฏสุรินทร์

77

นนี้ วันที่ 13 มกราคม 25663 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่บริเวณสนามทางเข้ามกหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พลโทธัญญา  เกีรยติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์  และยกเสาเอก- เสาโท ก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี ด๊อกเตอร์พระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย และ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ประกอบพิธี

หลังจากนั้นด๊อกเตอร์พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอยได้ประกอบพิธีเจิมแผ่นศาลา และตอกไม้มงคล ร่วมกับ  พลโทธัญญา  เกีรยติสาร แม่ทัพภาคที่ 2  ตอกไม้มงคล, เจิมแผ่นศาลาฤกษ์ โปรยข้าตอกดอกไม้ พร้อมยกเสาเอก-เสาโท  พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  9 รูป

สนามกีฬาอเนกประสงค์แห่งนี้ เป็นศูนย์กีฬาที่รวมกีฬาที่แข่งขันไว้ทุกประเภทไว้ในบริเวณเดียวกัน ทั้งประเภทกีฬากลางแจ้ง และประเภทกีฬาในร่ม เป็นศูนย์กีฬาที่ได้มาตรฐานสากล ในทุกประเภทกีฬา ซึ่งสามารถใช้แข่งขันระดับสากลอยู่ในพื้นที่ 24 ไร่ ในพื้นที่ใช้สอย 54,400 ตารางเมตร ประกอบด้วย สนามฟุตบอล, สนามกรีฑา ทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน, พื้นที่ปูด้วยยางสงเคราะห์ พร้อมอัฒศจันทร์ 2 ด้าน บรรจุผู้ชมได้ 20,000 คน (สองหมื่นคน)

ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ดังกล่าวนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนรวม   ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ที่จะมาใช้บริการได้ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ เป็นสถานที่ฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬาทุกประเภท, ได้ทุกระดับ จนถึงการแข่งขันในระดับสากล  และยังมีผลพลอยได้ที่จะก่อให้เกิดทางอ้อม คือ จะทำให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด และยังเป็นสนามสร้างนักกีฬาอาชีพด้วย…/

ภาพ/ข่าว รมิตา  สิงหเสรี เขมชาติ ชุณหกิจขจร