บึงกาฬ-มูลนิธิกาญจนบารมีออกหน่วยตรวจมะเร็งเต้านม

38

วันที่ 13 ม.ค. เวลา 10.00 น. นายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่( Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนางเบญจพรรณ สมภักดี สาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบึงกาฬ สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ในงานมีการตรวจคัดกรองผู้มีปัจจัยเสี่ยง โดยแพทย์และพยาบาลหากพบความผิดปกติจะได้รับการตรวจโดยเครื่องเอกซเรย์ เต้านม (Mammogram) มีผู้รับบริการ 405 ราย พบผู้เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมจำนวน 25 ราย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและสตรีกลุ่มเสี่ยงเข้าใจ เรื่องมะเร็งเต้านม สอนและสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและ 3 มิติในสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม ทั้งนี้ผู้มารับบริการจะทราบผลการตรวจวินิจฉัยโดยรังสีแพทย์ทันทีและไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

โครงการกาญจนบารมี เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2539 ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลวโรกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 50 และต่อมามีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิกาญจนบารมี ในปี พ.ศ. 2540 รถตรวจคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ มูลนิธิกาญจนบารมี มีอุปกรณ์ตรวจทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ให้ผลการตรวจรวดเร็ว ทำให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่ดี โดยแต่ละปีมูลนิธิฯ

จะใช้งบประมาณระหว่าง 8-10 ล้านบาท สำหรับในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้
หน่วยคัดกรองได้เริ่มออกบริการแก่ประชาชน และคาดว่าจะให้บริการครบ 300,000 รายในการออกหน่วยของรอบนี้ .. บรรยายภาพ///นายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่( Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 13
– 17 มกราคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ภาพ/ข่าว มงคล//บึงกาฬ