ศรีสะเกษ-หน้าแล้งจะปลูกพืชอะไรต้องเผาฟางก่อน

91

เกษตรกรในเขตอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงหน้าแล้งหากต้องการจะปลูกพืชใด เพื่อสร้างรายได้ในแปลงนาที่เกี่ยวข้าวออกแล้ว แต่ยังหลงเหลือเศษฟางต้องจุดไฟเผาก่อนไม่สนเกิดมลพิษกลุ่มควันไฟใดใด

วันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ แปลงนาในเขตอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ขณะที่ผู้สื่อข่าวตระเวนข่าวผ่านมา พบเห็นกลุ่มควันไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นจำนวนมาก กลุ่มควันไฟหนามาก จึงได้จอดรถเพื่อลงไปสอบถาม เพราะพบว่ากำลังมีการเผาเศษฟางที่หลงเหลืออยู่ตามท้องนา ในช่วงแรกไม่พบใครใดใด พบเพียงรถแทรกเตอร์จอดรออยู่บนทางแยกเข้าแปลงนา จึงได้ทำการเก็บภาพข่าวเอาไว้ก่อน และพบว่า ด้านหลังของกลุ่มควันไฟ พบมีบ้านราษฎรอยู่จำนวน 3 หลัง ซึ่งได้รับควันที่เกิดจากการเผาเศษฟางในแปลงนาไปเต็มๆ และเพียงครู่เดียวก็พบเกษตรกร 2 คน เดินทางพบผู้สื่อข่าว พร้อมชี้แจงให้ฟังว่า ในช่วงหน้าแล้งนี้ หากเกษตรกรท่านใดประสงค์ที่จะลงปลูกพืชทดแทนในช่วงหน้าแล้ง ก็จะต้องมาเผาเศษฟางที่อยู่ในแปลงนาก่อน ไม่เช่นนั้นจะทำการลงพานไถไม่ได้ เพราะหญ้า และเศษฟางที่ตกอยู่ในทุ่งนา หลังจากจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวออกไป เศษฟางดังกล่าวได้มีการอัดแน่นในดิน หากทำการไถเลย พานไถอาจจะแตกบิ่นได้ จึงต้องทำการจุดไฟเผาเศษฟางที่ตกค้างอยู่ตามทุ่งนา ที่ยังไม่เน่าเปื่อยเสียก่อน จึงจะทำการไถเพื่อปลูกพืชหลังนาได้ โดยไม่ได้คำนึงถึงมลพิษที่เกิดจากควันไฟที่เผาฟาง และการทำลายนิเวศ สัตว์น้อยใหญ่ในดิน

เกษตรกรที่เดินมาพบผู้สื่อข่าว พร้อมเล่าว่า สาเหตุที่จะต้องเผาเศษฟางก่อนไถปลูกพืชหลังนาก็เพราะว่า หากทำการไถเพื่อหว่านเมล็ดพืช เมล็ดพืชก็จะไม่ออกหน่อ ไม่งอกออกมา เพราะมีฟางรองอยู่ใต้ดิน เศษฟางดังกล่าวก็มาจากการจ้างรถเกี่ยวนวด มาเก็บเกี่ยวข้าวออกไปแล้ว เศษฟางตกอยู่ในทุ่งนาจำนวนมาก ไม่ได้มีการเก็บเกี่ยวเศษฟางออกไป เหมือนแปลงนาข้างเคียง ที่เขาขยันเขาก็จะเก็บเศษฟางออกไป หรือก็มีการนำรถมาตัดอัดฟางเป็นท่อนๆ แล้วนำไปเก็บไว้เลี้ยงปศุสัตว์ แต่หากไม่มีเงินจ้างรถเครื่องอัดฟาง ก็จะต้องปล่อยฟางไว้ และหากต้องการปลูกพืชหลังนา เพื่อสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง ที่ไม่มีน้ำทำนา ก็จะต้องมาเผาเศษฟางออกไปก่อนไถเพื่อปลูกพืชดังกล่าว และก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดมลพิษ เพราะเผาอยู่ทุ่งนา ไม่มีบ้านคนอื่นใดใด และในภาคอีสาน ก็นิยมเผาเศษฟางที่อยู่ในแปลงนา ก่อนที่จะไถทำนาใหม่กันแทบทุกแปลง แม้ว่าทางจังหวัด จะได้ประกาศ พร้อมมีการรณรงค์ให้งดการเผาเศษฟางในแปลงนา เพราะก่อให้เกิดมลพิษต่ออากาศ และเป็นการทำลายสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแปลงนา เป็นการทำลายหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ ก็ตาม

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ