ศรีสะเกษ-ควันหลงวันเด็ก หลานพายายไหว้พระ ชมป่าหินงาม

60

ควันหลงวันเด็กแห่งชาติ ลูกหลาน พาตายายไหว้พระ ทำบุญในวันอาทิตย์ เที่ยวชมป่าหินงาม อายุ 170 ล้านปี ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปริศนาธรรมนำชีวิต เกี่ยวเชือกสามัคคีลากช้างก็ได้

วันที่ 12 มกราคม 2563 ที่ ป่าหินงาม อายุ 170 ล้านปี ภายในวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการนำหินที่เป็นหินโบราณ ที่ลอยขึ้นมาอยู่เหนือหินใต้ดินปกติ พบเห็นอยู่เป็นจำนวนมากตามไร่นาสวน เป็นหินที่มีคุณลักษณะแกร่งแข็งมาก ทนแดด ทนร้อน จากการสำรวจของนักธรณีวิทยา ทราบถึงความเก่าแก่ อายุอยู่ระหว่าง 170 – 250 ล้านปี ที่พบอยู่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา จากบริเวณเขาพระวิหาร ตลอดยาวตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก จากเดิมที่เคยอยู่ใต้น้ำทะเลลึก ก่อนเกิดโลกมนุษย์ จนน้ำบนโลกลดระดับลงจนกลายเป็นพื้นที่ดิน ซึ่งหินเหล่านี้ก็จะลอยอยู่เหนือหินอื่นๆ มูลนิธิวัดไพรพัฒนา จึงได้ขอบริจาคนำมาจัดเป็นป่าหินงาม 170 ล้านปี เพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน คนรุ่นหลัง พร้อมใส่ปริศนาธรรมด้วยการนำเชือกมาเกลียวจากเส้นเล็กๆ ไปเป็นเส้นขนาดใหญ่ สามารถลากช้าง ม้า วัว ควาย และคน ก็ได้

พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เปิดเผยว่า หินที่นำมาจัดสวนเป็นป่าหินงาม อายุ 170 ล้านปีนี้ ได้จากการรับบริจาคหิน มาจากไร่นาสวนของชาวบ้านในแถบชายแดนไทย กัมพูชา ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ เป็นหินที่นักธรณีวิทยา จากกรมทรัพย์ธรณีวิทยาได้มาทำการศึกษา วิจัย สำรวจจนทราบว่า ที่จังหวัดศรีสะเกษ พบหินที่มีคุณลักษณะพิเศษอยู่ 3 ประเภท คือ หินภูเขาไฟ, หินขัว และหินพระวิหาร ซึ่งหินที่นำมาจัดสวนป่าหินงามนี้ เป็นหินพระวิหาร โดยจะพบอยู่ที่เขาพระวิหาร ช่องพะพาลัย ช่องสะงำ และประเทศกัมพูชา หินนี้จะอยู่ตามแนวเขายาวจากเทือกเขาพนมดงรัก เป็นหินที่ร่องรอยตะปุ่มตะปั่ม อายุราว 170 – 250 ล้านปี สาเหตุที่นำหินมาจัดสวนเพราะต้องการให้เป็นกรณีศึกษา เรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั่วไป จากหินถูกทิ้งอยู่ตามไร่นาสวนเปล่า ตามแนวชายแดน นำมาจัดให้เป็นแหล่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สวยงาม สวนเชือกที่นำมาผูกไว้กับหิน เพื่อสื่อความหมายว่า เชือกจริงๆ จะมีขนาดเส้นเล็ก ซึ่งจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มากนัก เพราะหากนำไปผูกมัดอะไรก็อาจจะขาดได้ง่าย แต่หากนำมาเกลียวเข้าด้วยกัน กลายเป็นเชือกเส้นใหญ่ ก็บ่งบอกถึงความรัก สามัคคี เป็นเกลียวเชือกเส้นใหญ่ นำไปผูก นำไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้ แม้กระทั้งผูกมัดลากช้างตัวโตๆ ก็ได้ และนำเชือกมาล้อมดอกลำดวนที่เป็นดอกไม้สัญญาลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ให้คนศรีสะเกษ มีความรักใคร่ปรองดองกัน สามัคคีกัน พัฒนาบ้านเมืองได้ด้วยกัน

ขณะเดียวกันในวันนี้ยังมีควันหลง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติจากเมื่อวานนี้วันที่ 11 มกราคม ซึ่งวันนี้ก็ยังได้มีผู้ปกครอง คุณยาย คุณตา นำพาลูกหลานมาไหว้พระขอพร มาเที่ยวชม ถ่ายรูปกับป่าหินงาม อายุ 170 ล้านปี มากราบไหว้ขอพรลอดโลงศพหลวงปู่สรวง ภายในมณฑปหลวงปู่สรวง นั่งรถมินิบัสเที่ยวชมรอบบริเวณวัด รวมทั้งตลาดอาเซียนของวัดตลอดทั้งวันหยุดวันอาทิตย์นี้ด้วย

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ