จ.ปัตตานี-กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดค่ายทหาร จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” มอบของขวัญเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้

126

วันนี้ 10 ม.ค.63 ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก , ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ , บริษัทในเครือข่ายเซ็นทรัล และภาคเอกชน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนานให้กับเด็กๆและเปิดโอกาสให้ลูกหลาน เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก่อนที่จะถึงวันเด็กจริง ในวันที่ 11 มกราคม 2563 นี้ 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ อากาศยานกองทัพบก ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน รวมทั้งการมอบของขวัญ จากบริษัทเครือเซ็นทรัล นอกจากนี้ ยังมีการแสดง ร่มบิน (พารามอเตอร์) ของชมรมร่มบิน ที่นำร่มบินมาแสดงให้เด็ก ๆ ได้ชม ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา