บึงกาฬ-สาธารณสุขจังหวัดจัดกิจกรรมวิ่งไล่ยุง

42

วันนี้ 10 ม.ค. เวลา 16.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นำโดย นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับโรงพยาบาลบึงกาฬ สาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ และ อสม.
พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความ สำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองและในสถานที่สำคั ญ ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายแพทย์ภมร ดรุณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลายวิ่งไล่ยุงครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง และในสถานที่สำคัญต่างๆนำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค

รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพ เป็นกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรคไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลาย รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ และตำบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ จนท.สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึ
งเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเข้าดูการระบาดของโรค ..

ภาพ/ข่าว มงคล///บึงกาฬ