แม่ฮ่องสอน-ฝ่ายยุทธการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตรวจติดตามการทำงานชุดบิน ฉก.ร.17 แม่ฮ่องสอน ดูการสาธิตส่งผู้ป่วยทางอากาศให้คณะแพทย์พยาบาลสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

84

บ่ายวันนี้ 7 ม.ค.63 พันเอก ระวี ตั้งพิทักษ์กุล รองหัวหน้าส่วนยุทธการ ฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลหน่วยบินทางยุทธวิธี รวมถึงการปฏิบัติภารกิจของชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 กองกำลังนเรศวร บ้านม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 โดย พันเอก บรรยง ทิพาปกรณ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ได้มอบหมายให้ พันโท กอบชัย สุยะ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ให้การต้อนรับ

สำหรับชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 มีอากาศยาน ฮ.ท.212ประจำอยู่ จำนวน 2 ลำ ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการฝึกทบทวน การปฏิบัติทางยุทธวิธี การสนับสนุนการส่งสิ่งอุปกรณ์ รวมไปจนถึงการสนับสนุนภารกิจของผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายหลังเช้ารับฟังบรรยายสรุป ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการสาธิตการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดารทางอากาศของชุดปฏิบัติการบินทหารบก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ให้กับคณะแพทย์พยาบาลสำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการส่งผู่ป่วยทางอากาศของทีมสกายดอกเตอร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามหน้าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17

ในปี 2562 ทีมสกายด๊อกเตอร์ชุดปฏิบัติการบินทหารบก ฉก.ร.17 รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาตัวจากพื้นที่ทุรกันดารไปยังโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่อ่องสอนและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 ครั้ง และในปีงบประมาณ2563 ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงปัจจุบัน รับส่งผู้ป่วยไปแล้ว จำนวน 10 ครั้ง

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน