หนองคาย-ห่วงสถานการณ์น้ำโขงแจ้งประชาชนใช้ประหยัด

43

มื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ม.ค.63 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำห้วยหลวงโดยการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการในลุ่มน้ำห้วยหลวงของอาคารประตูระบายน้ำห้วยหลวง อ.โพนพิสัย ในการแก้ไขบรรเทาปัญหาจากน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวภายหลังว่า สถานการณ์น้ำโขงปีนี้น่าเป็นห่วง ระดับน้ำต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยระดับน้ำวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายอยู่ที่ 1.72 เมตร น้ำไหลช้าจนเกิดเป็นตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะตามโขดหินเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ระดับน้ำโขงที่ลดต่ำลงจะไม่สามารถผันน้ำโขงเข้ามาสู่พื้นที่ทางการเกษตรได้เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ดังนั้นเกษตรกรต้องใช้น้ำด้วยความรอบคอบใช้ให้เกิดประโยชน์ ชะลอพื้นที่เพาะปลูก ลดพื้นที่การทำนาปรัง  สำหรับน้ำจากห้วยหลวงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง ได้ปิดประตูระบายน้ำทุกบานไม่ให้ไหลลงแม่น้ำโขงเพื่อกักเก็บไว้ให้ประชาชนได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยจะไม่เปิดประตูระบายน้ำปล่อยน้ำลงแม่น้ำโขง เพราะจากการคำนวณของเจ้าหน้าที่ชลประทานแล้วระดับน้ำห้วยหลวงมีความเหมาะสมใช้ได้จนถึงฝนตกรอบใหม่ของปีนี้

ในส่วนของแผนการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งนั้น จังหวัดหนองคายได้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ และรถบรรทุกน้ำ เตรียมนำน้ำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หากพื้นที่ใดต้องการน้ำให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ให้การช่วยเหลือ และจะเร่งทำประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อร่วมกันรับมือในเร็ววันนี้.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย