ศรีสะเกษ-วันแรกงดใช้ถุงพลาสติก ส่วนใหญ่เห็นด้วย

124

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการงดใช้ถุงพลาสติกที่เป็นปัญหาขยะโลก เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม วันแรกของการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก อีกส่วนมีปัญหาในการซื้อของใช้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการซื้อถุงหิ้ว

วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ ห้างสรรพสินค้าที่ประกาศก่อนหน้านี้ในการเข้าร่วมโครงการงดใช้ถุงพลาสติกในการให้บริการลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในห้าง รวมทั้ง 7-11 ร้านค้าแฝงลอยหลายร้าน รวมไปจนถึงร้านค้าโชห่วย ในการเริ่มต้นแนะนำลูกค้าผู้ซื้อหาสินค้าที่ร้านของตน เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน ลดมลพิษจากพลาสติก ในการแนะนำให้นำถุงผ้ามาจากบ้าน เพื่อมาใส่สินค้าที่ตนเองซื้อหาด้วย เพราะทางร้านจะไม่มีบริการถุงพลาสติกให้เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้ว ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้ เพราะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ขยะพลาสติกมีการย่อยสลายยากลำบากมาก นับเป็นสิบๆ ปี ก็ยังไม่สลายไปจากโลกนี้เลย และกลายเป็นมลพิษอย่างมากต่อความแนอยู่ของทั้งคน สัตว์ สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ปรากฏว่ามีประชาชน เดินทางมาจับจ่ายซื้อหาสินค้ากันเป็นจำนวนมาก และทุกคนเมื่อสอบถามก็เข้าใจ รู้รับทราบว่า วันนี้เป็นวันเริ่มต้นวันแรกของการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกบริการลูกค้า ที่มาจับจ่ายซื้อหาสินค้าภายในห้าง และส่วนใหญ่ก็จะอาศัยนำสินค้าใส่ลงไปในรถเข็นของห้าง และเข็นออกมานอกห้าง เพื่อนำไปใส่ในรถยนต์ของตนเอง แต่ในส่วนของลูกค้าที่มารถจักรยานยนต์ ก็จะมีปัญหามาก ซึ่งทางห้างสรรพสินค้าก็ได้ ลดแรงกดดันในการบริการจำหน่ายกระเป๋าหูหิ้วที่สามารถใช้แทนถุงพลาสติก หากลูกค้าท่านใดประสงค์ก็สามารถซื้อหาได้ในราคาใบละ 19.-บาท ซึ่งนับว่าถูกอยู่ และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกในหลายๆ รอบด้วย แต่ลูกค้าบางคนก็ไม่พอใจ มีปัญหาต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย เข้าใจว่าพลาสติกเกิดมลพิษต่อโลก เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก แต่ก็ต้องหานำสิ่งอื่นมาแทน ไม่ใช้งดไปเลย แล้วลูกค้าซื้อสินค้า มารถจักรยานยนต์ก็จะประสบปัญหา และไม่ได้เตรียมถุงผ้ามาด้วย ซึ่งคราวหน้าก็จะจำไว้ นำถุงผ้ามาด้วยเช่นกัน

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ