ศรีสะเกษ-ประกาศวาระจังหวัด ไม่กินปลาดิบ ปลาร้าต้องปรุงสุก

96

จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศวาระจังหวัด ประชาชน อสม.ต้องไม่กินปลาดิบ ปลาร้าต้องต้มสุกก่อนใส่ในส้มตำทุกครก หลังพบว่ามีประชาชนป่วยกว่า 2 แสนคน และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในถุงน้ำดีที่มาจากพยาธิใบไม้ในตับ อันดับ 5 ของประเทศ เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 1 คน

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับผู้แทนคณะ อสม.จาก 22 อำเภอร่วมกันเปิดร้านนิทัศน์การเพื่อให้ความรู้ รณรงค์ ในการกระตุ้น สร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกคนหันมาใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะในการทานปลาดิบ รวมทั้งไม่ทานส้มตำที่ใส่ปลาร้าที่ยังไม่ต้มให้สุกเสียก่อน เพราะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ภายหลังจากพบว่าจังหวัดศรีสะเกษ มีป่วยกว่า 2 แสนคน และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในถุงน้ำดีที่มาจากพยาธิใบไม้ในตับ เป็นอันดับ 5 ของประเทศ เฉลี่ยคือเสียชีวิตวันละ 1 คน  จึงประกาศเป็นวาระเร่งด่วน “ปลาร้าสุก คนศรีสะเกษปลอดภัย ห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล, นายสำรวย เกตุกุล และนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 3 ร่วมรณรงค์ พร้อมผู้ว่าฯ สาธิตการตำส้มตำเอง ที่ปรุงรสด้วยปลาร้าที่ต้มสุก ก็อร่อยสุดยอด ทานกับไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทัน เข้ากันเห็นแล้วน้ำลายสอ

นายแพทย์ วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่า โรคใบไม้ในตับ และมะเร็งในท่อน้ำดี เป็นปัญหาสำคัญทางสุขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุขหาทางแก้ไขมาเรื่อย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 406 คน อัตราการตาย 27.58 ต่อแสนประชากร หรือ เฉลี่ยเสียชีวิต วันละ 1 คน การดำเนินการเพื่อการป้องกันควบคุมโรค หรือลดตาย จะต้องดำเนินการให้ได้ภายใต้เงื่อนไขคือ ประชาชนจะต้องบริโภคอาหารที่ปรุงสุก โดยเฉพาะจากปลาน้ำจืดมีเกล็ด ต้องปรุงสุกด้วยความร้อนก่อนนำมารับประทาน รวมทั้งปลาร้าต้องต้มสุกก่อนปรุงรสในส้มตำ อาหารสุดฮอดของคนไทย และคนทั่วโลกไปแล้วในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดนโยบาย “ทศวรรษกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559 – 2568” โดยมีเป้าหมาย 3 อย่างคือ 1.อัตราการตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีต้องลดลงครึ่งหนึ่ง ในปี พ.ศ.2578  2.ความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับในคน ไม่เกินร้อยละ 1 ในปี พ.ศ.2568 และ 3.ความชุกของโรคใบไม้ตับในปลา ไม่เกินร้อยละ 1 ในปี พ.ศ.2568 ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ ชีวิตของตน ด้วยการงดกินปลาดิบ งดกินปลาร้าที่ยังไม่ต้ม ในส้มตำทุกครก

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้สัมภาษณ์ ว่า วันนี้ที่เรารับประทานปลา ทานส้มตำ กันมาตลอดชีวิตของคนอีสาน ก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะต้องมาเสียญาติพี่น้องของเราจากการทานปลา และเป็นการสูญเสียที่มาก คือ วันละ 1 คนโดยเฉลี่ย จังหวัดศรีสะเกษ จึงถือว่าเป็นวิกฤติ และเป็นประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญ ที่ทุกฝ่ายจะต้องหันมาร่วมมือกัน ในผู้บริโภคที่ซื้อน้ำปลาร้าไปปรุงอาหารเองโดยที่ไม่ทราบสุกหรือไม่สุก มีพยาธิหรือไม่มีพยาธิ ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ทีมงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ก็จะจัดให้มีป้ายการตรวจยืนยันว่าปลาร้าในแต่ละเจ้านั้น มีความสะอาด ปราศจากพยาธิ ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ ซึ่งผู้บริโภคเองก็จะต้องตระหนักรู้ในการป่วยเป็นโรคนี้สาเหตุมากจากอะไร ดังนั้นการบริโภคสำคัญที่สุดก็คือจะต้องปรุงสุก ไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่เป้นปลาเอง หรือการที่นำสิ่งที่แปรรูปจากปลามาปรุงอาหาร โดยเราจะถือว่าเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ที่จะขับเคลื่อนในปีใหม่ ปี 2563 และคืนสุขภาพ คืนความสุขให้พี่น้องประชาชน ผ่านคณะกรรมการคุณภาพชีวิต ในระดับอำเภอ และ คณะ อสม.ทุกหมู่บ้าน ต่อไป

ภาพ/ข่าว มาธวรรย์ แสนมานิตย์ / ศรีสะเกษ