สุรินทร์-เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

35

สุรินทร์-ขนส่งสุรินทร์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกับตรวจเช็คความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ก่อนถึงช่วง 7 วันอันตราย

วันที่ 26 ธ.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 237-239 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24  ถนนโชคชัย – เดชอุดม ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์นายนิวัติ  น้อยผาง รองผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกับตรวจเช็คความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ โดยมีนายนายกฤติกร ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ กล่ารายงานถึงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ในวันนี้ ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 เป็นช่วงเวลาการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชุน ซึ่งทางขนส่งจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ หมวดแขวงทางหลวงสังขะ สถานีตำรวจภูธรสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานจังหวัดสุรินทร์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ หน่วยป้องกันและรักษาป้าที่ สร.1โรงพยาบาลสังขะ กู้ภัยอำเภอสังขะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการจัดให้มี ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ก่อนถึงช่วง 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

นายนายกฤติกร ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ได้มีมาตรการการตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสาร สาธารณะ และรถบรรทุก เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การติดตามการใช้ ความเร็วด้วยระบบ GPS และการตรวจแนะนำให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  แก่ผู้เดินทาง ได้แก่ การให้ข้อมูลการเดินทาง การให้บริการจุดพักรถ การบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น เป็นต้น โดยคาดหมายว่าการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมดังกล่าว จะเป็นการอำนวยความสะดวก เพื่อความสุข ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน รวมทั้งเป็นมาตรการที่สามารถป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้อีกทางหนึ่ง

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร/ รมิตา สสิงหเสรี สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์