แม่ฮ่องสอน-รพ.ขอบคุณโครงการวิ่ง “ก้าวคนละก้าว”ของตูน

43

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ขอบคุณโครงการวิ่ง “ก้าวคนละก้าว”ของตูน ที่ช่วยเหลือชาวแม่ฮ่องสอน มากหรือน้อยมีความสำคัญยิ่ง นำมาปรับปรุงห้อง ไอซียูเด็ก ห้องคลอด และเครื่องมือแพทย์ จะมีผู้ป่วยเข้ามารักษา เฉลี่ยปีละ 160,000 คน

วันที่ 26 ธ.ค.62 นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกล ร้อยละ 90 เป็นพื้นที่ป่าเขา การคมนาคมลำบาก โรคที่พบเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจเป็นหลัก ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประมาณ 270,000 คน แต่จะมีประชากรแฝงอยู่ รวมแล้วประมาณ 400,000 คน มาจากนอกประเทศ ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา เฉลี่ยปีละ 160,000 ราย เตียงโรงพยาบาลมี 157 เตียง เฉลี่ยนอนโรงพยาบาลประมาณ 126 ราย ต่อวัน ส่วนใหญ่หนักไปทางด้านอายุรกรรม และกุมารช่วงหมอกควัน ก็จะใช้เตียงมาก บางวันเตียงก็ไม่พอนอน

ผอ.รพ.ศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปว่า การจัดสรรงบประมาณของประเทศ จะอิงเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แต่มีผู้ป่วยที่แม่ฮ่องสอนจำนวนมาก ที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน เช่นผู้อพยพ แรงจากประเทศพม่า กลุ่มนี้งบประมาณก็ไม่ได้จัดสรรให้ หลังจากที่มีผู้บังคับบัญชาจากกระทรวงมาตรวจเยี่ยมติดตามงาน ก็มีการปรับเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ดีขึ้นในส่วนของงบบัตรทอง ส่วนงบประกันสังคมมีปัญหา เพราะประกันสังคมจ่ายเงินเป็นรายหัวต่อผู้ประกันตน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ประกันตน ประมาณ 9,000 คน ทั้งจังหวัด ได้รับงบประมาณเพียง 10 ล้าน แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งที่รักษาเองและที่ส่งต่อประมาณ 20 กว่าล้าน ทำให้ในส่วนของประกันสังคมจะขาดทุนทุกปี

ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีสังวาลขาดแคลนเรื่องงบประมาณ แพทย์ และเครื่องมือแพทย์ ไม่เพียงพอ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีปัญหาเรื่องการคมนาคม การส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อยังจังหวัดเชียงใหม่ญาติต้องไปด้วย แต่บางครั้งญาติก็ไม่ยอมไป เพราะไปลำบากค่าใช้จ่ายสูง ผมคิดว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นที่เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์บางอย่างจำเป็นต้องมี ซึ่งใช้งบประมาณไม่สูงมาก แม้จะไม่คุ้มกับจำนวนคน แต่คุ้มกับชีวิตของชาวแม่ฮ่องสอน ทำให้มีการเลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาลมากที่สุดในประเทศ เพราะการเข้าถึงบริการไม่เหมือนกับจังหวัดใหญ่ ๆ ภาคกลาง

ผมกราบขอบพระคุณพี่ตูน และทีมงาน” ก้าวคนละก้าว” ที่เห็นความสำคัญโรงพยาบาลที่อยู่ติดชายแดน เพราะมีประชากรแฝงมารับบริการมาก โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรามีการดูแลผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยทุกเส้นทาง ทั้งทางอากาศ และทางเรือ ทางอากาศเรียกว่า “สกายด็อกเตอร์” บินรับส่งผู้ป่วยไปดูแลต่อ รับจากพื้นที่เข้ามารักษา ปีนี้มากถึงกว่า 40 ครั้ง มากสุดในประเทศไทย และ เรามีการรับส่งผู้ป่วยทางน้ำปีละหลายราย ปีนี้ประมาณ 5 ราย เพราะเป็นพื้นที่ที่ถนนเข้าไม่ถึง มีทั้งแบกหามลงมาจากภูเขาก็หลายราย ฉะนั้นโรคบางอย่างที่ประชาชนอยู่ในเมืองใหญ่อาจจะไม่ตาย เช่น ปอดบวม แต่อยู่แม่ฮ่องสอน บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ กว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงต้องใช้เวลา บางเคสไปถึงก็ช่วยไม่ได้แล้ว เช่นล่าสุดทีมงานของโรงพยาบาลที่บินไปช่วยเด็กก็ช่วยไม่ได้ กว่าจะไปถึง กว่าจะได้รับการช่วยเหลือไปไม่ทันเด็กก็เสียชีวิต เห็นใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ทางอากาศเราก็ช่วยได้เยอะมาก

ผอ.รพ.ศรีสังวาล กล่าวต่อไปว่า โรงพยาบาลศรีสังวาลเป็นโรงพยาบาลสมเด็จย่าแห่งเดียวของประเทศไทย สมเด็จย่าเคยมีพระราชทานไว้ไม่อยากให้เราทอดทิ้งชาวแม่ฮ่องสอน และได้เขียนไว้ในหนังสืออยากให้หมออยู่กันนาน ๆปีนี้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ 15 ล้านบาท เพื่อมาซื้อเครื่อง ทีซีสแกน นอกจากนี้ยังได้มีผู้บริจาคปรับปรุงห้องไอซีอยูให้ใหม่ จำนวน 30 ล้านบาท ซื้อเครื่องมืออีก 20 ล้านบาท ก็เริ่มเปิดให้บริการแล้ว ผมคิดว่าห้องไอซียู และ ห้องฉุกเฉิน เป็นหลักประกันให้กับชาวแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จะต้องปรับปรุงห้องฉุกเฉินให้พร้อมใช้บริการมีเครื่องมือที่สมบูรณ์ ส่วนอาคารต่าง ๆ ก็จะทยอยปรับปรุง

โดยเฉพาะห้องไอซียูเด็ก ( ICU) จำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะที่แม่ฮ่องสอนไม่มีโรงพยาบาลเอกชน ส่วนคลินิกทั้งจังหวัดมีเพียง 5-6 แห่ง เท่านั้น ทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลศรีสังวาลจำนวนมาก เราก็จะดูแลรักษาผู้ป่วยให้เป็นอย่างดี ให้สมพระเกียรติสมเด็จย่า คิดว่าโครงการ “ ก้าวคนละก้าว”ของคุณตูน ก็จะนำมาปรับปรุงห้องไอซียูเด็ก ( ICU) ,ตึกเด็ก และตึกคลอด เพราะมีโรคปอดบวมเยอะมาก มีฝุ่นควันจากไฟป่า หรือ PM 2.5 จำนวนมาก โรคท้องเสียระบาดมาก ตึกคลอดปัจจุบันเก่ามาก ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย ให้เป็นที่ไว้วางใจของชาวแม่ฮ่องสอน รวมทั้งปรับปรุงอาคารกายภาพ ก็ต้องขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่มาช่วยบริจาคให้โรงพยาบาล ส่วนโครงการ “ ก้าวคนละก้าว” ของคุณตูน โรงพยาบาลศรีสังวาลจะได้รับเท่าไหร่เราก็ยินดีรับ จะมากหรือน้อย มีความสำคัญและมีประโยชน์มากให้กับชาวแม่ฮ่องสอน

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน