ศรีสะเกษ-“แรมโบ้อีสาน”พบเกษตรกรสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา

167

“แรมโบ้อีสาน” พบเกษตรกรสมัชชาเขื่อนหัวนา ชาวบ้านวอนให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินค่าชดเชยผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการสร้างเขื่อนหัวนา

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ แรมโบ้อีสาน และคณะได้เดินทางลงพื้นที่บ้านโนนสังข์ ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนหัวนา พบปะและรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของชาวบ้านที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือ  ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา นำโดย นายกฤษกร ศิลารักษ์ หรือ ป้าย พร้อมสมาชิก แกนนำผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการสร้างเขื่อนหัวนา จำนวนกว่าสองร้อยคน ได้ยื่นหนังสือต่อนายสุภรณ์ อัตถาวงค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ แรมโบ้อีสาน  เพื่อติดตามเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ดังนี้คือ “เขื่อนหัวนาดำเนินการเก็บกักน้ำที่ระดับ 112 ม.รทก. ให้จ่ายค่าชดเชยที่ระดับ 114 ม.รทก. , ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา โดยมี นายยุคคล ลิ้มแหลมทอง วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ดังนี้ “ให้จ่ายค่าชดเชยที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนาในระดับ 114 ม.รทก. กรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ชดเชยในราคาไร่ละ 45000.- บาท” ดำเนินการตามมติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน ฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คือ ดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน, ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 66 แปลง, ดำเนินการตามมติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ “เห็นชอบราคาค่าชดเชยที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ราคาไร่ละ 125,000.- บาท

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระบวนการตอนนี้ของพี่น้องกลุ่มสมัชชาเขื่อนหัวนา ซึ่งมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธาน และมีท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน ขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมแก้ไขปัญหา โดยการตั้งกรรมการในส่วนของภาคประชาชน และกรรมการร่วมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิ์กัน และดูราคากลาง ค่อยข้างที่ใกล้เคียงความเป็นจริงแล้ว ทุกอย่างได้ขอสรุป ทางชลประทานซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ ก็จะสรุปข้อมูลทั้งหมด เข้าสู่คณะกรรมการในการพิจารณา  ตรวจสอบ มีมติ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ