หนองคาย-เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนน

27

แขวงทางหลวงหนองคาย เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในขณะที่จำนวนรถยนต์ที่เดินทางเข้าจังหวัดหนองคาย เริ่มหนาแน่น

วันที่ 25 ธ.ค. 62 ที่บริเวณถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี แยกการเคหะแห่งชาติ ทางเข้าเมืองหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่แขวงทางหลวงจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

ตามที่ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนน ฯ แขวงการทางหนองคาย ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัดหนองคาย ที่กำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” โดยมีการดำเนินการตามมาตรการ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง ด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ที่ดำเนินการในครั้งนี้ ได้มีการตั้งเต็นท์จุดให้บริการทั่วไทย บริการห้องน้ำบริเวณหมวดทางหลวง จัดเจ้าหน้าที่บริหารจัดการจราจรในจุดที่การจราจรติดขัด ติดตั้งป้ายแนะนำทางเลือก คืนพื้นที่ผิวจราจรโครงการก่อสร้าง และเพิ่มอุปกรณ์ป้ายเตือนช่วงเทศกาล ภายในศูนย์ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ประจำจุดบริการประชาชน เพื่อให้บริการสอบถามเส้นทาง แจกคู่มือท่องเที่ยว บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ที่พักผ่อน ช่วยเหลือแก้ไขเครื่องยนต์ที่ขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับสภาพการจราจรถนนมิตรภาพอุดรฯ – หนองคาย ขาเข้าจังหวัดหนองคาย วันนี้พบว่ามีจำนวนรถยนต์ที่เดินทางเข้าจังหวัดหนองคาย เริ่มหนาแน่นมากขึ้น.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย