บึงกาฬ-มหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่สีสันเต้นกองเชียร์ส้มตำ

78

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพ ภายใต้งาน “มหกรรมขยับกาย สบายดี” ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อสร้างกิจกรรมให้สมาชิกสาธารณสุข และ อสม.ได้มีส่วนร่วม สอดแทรกองค์ความรู้ของเครือข่ายบริการสุขภาพในระดับชุมชน และปลุกกระแสด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอเมืองบึงกาฬ ส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสาธารณสุข และ อสม.เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวด การประกวดเต้นบาสโลบ การประกวดรำไม้พอง การประกวดล้างมือเต้นประกอบเพลง และการประกวดเต้นแอโรบิค และที่ขาดไม่ได้คือการประกวดตำส้มตำลีลา ที่ รพ.สต.ทั้ง 9 แห่งในอำเภอเมืองบึงกาฬ ส่งเข้าประกวด เพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนโดยทีมเครือข่ายสุขภาพในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ ทุกระดับ ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ สามารถเป็นแกนนำด้านสุขภาพในชุมชนของตนเอง ตลอดจนปลุกกระแสด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย และร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่ายบริการสุขภาพในระดับชุมชน ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้โรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก เบาหวานความดัน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก งานอนามัยแม่และเด็ก โรคระบาดตามฤดูกาล เป็นต้น.

มงคล///บึงกาฬ