บึงกาฬ-สสจ.ตรวจรถฉุกเฉินเตรียมรับมือเทศกาลปีใหม่

45

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2563 จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และตรวจสภาพรถกู้ชีพ กู้ภัย รถ Refer ระดับจังหวัด

โดยมีนายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดบึงกาฬ ( หรือ 1669 ) ครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้ร่วมกันตรวจสอบความพร้อมยานพาหนะ ทั้งเครื่องยนต์ เช็คช่วงล่าง ระบบเบรก ล้อยาง  อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น และอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ของรถกู้ชีพ-กู้ภัย รถพยาบาล และฉุกเฉิน ของศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย และหน่วยกู้ชีพของ อปท.ต่างๆ ในเขตจังหวัดบึงกาฬ กว่า 100 คัน เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ กู้ชีพ – กู้ภัย เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งในห้วงดังกล่าวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อม ทั้งยานพาหนะอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย ในการช่วยเหลือและปฐมพยาบาล พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

นอกจากนี้ยังมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมรองรับการปฎิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคสนาม ทั้งนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับกู้ชีพกู้ภัยด้วย .

ภาพ/ข่าว มงคล//บึงกาฬ