เพชรบูรณ์-ผู้บริหารโรงเรียนฯวอนเกษตรกรหยุดเผาไร่อ้อย

50

ไม่เพียงแต่ปัญหาการบรรทุกอ้อยเกินน้ำหนัก ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน และ เป็นประจำทุกปีเมื่อถึงฤดูการหีบอ้อยเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็จะมีการเผาไร่อ้อย เป็นการลดต้นทุน แล้วตัดเพื่อป้อนส่งโรงงานน้ำตาล ทำให้เกิดปัญหามลภาวะ ปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน และ เป็นที่น่ารำคาญ เพราะมีเศษใบอ้อยสีดำที่ถูกเผาแล้ว หรือ ที่เรียกกันว่าหิมะดำ นั่นแหละ ปลิวกระจ่ายไปทั่ว สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และ ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าวมันผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งได้ ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ช่วยเฝ้าระวังตรวจสอบด้วย

ผู้บริหารโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้องขอผ่านสื่อมวลชน เรียกร้องขอให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหยุดเผาไร่อ้อย เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน เหตุเพระมีหิมะดำปลิวมาตกเต็มพื้นที่ เป็นอุปสรรคทำโรงเรียนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมอะไรได้ และ โดยเฉพาะในวันเสาร์ที่ 21ธ.ค.62 นี้ ทาง โรงเรียนกุลดิศฯ ก็จะได้มีการจัดงานเลี้ยง และ การแสดงของนักเรียน ช่วงเวลา 17.00 น. – 22.00 น. จึงขอความกรุณาได้งดเผาอ้อยในด้วย